Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

237. zk., 1991ko azaroaren 25a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Euskal Autonomia Erkidegoko Xedapen Orokorrak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
3559

2/1991 LEGEA, azaroaren 8koa, Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen duen Legea aldatzekoa.

Eusko Legebiltzarrak ondoko Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

AZAROAREN 8KO 2/1991 LEGEA, EUSKAL HERRIKO ERREPIDEEN EGITAMU NAGUSI ARAUPETZEN DUEN LEGEA ALDATZEKOA

Zioen Adierazpena

Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen zuen maiatzaren 30eko 2/1989 Legeak, ekainaren 9ko 109 zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zenak, Egitamuaren gai zen Sarearen Zerrenda jasotzen zuen Eraskinean, bere seigarren ataleko bigarren parrafoko a) zatian eta zazpigarren ataleko parrafo berdineko bigarren zatian ohartemandakoa betez.

Argitaratu zenetik nabarmenki azkartu dira Autonomi Elkarteko eta Aldundietako Administrazioak aldundien titularitateko errepideen izendapenei buruzko azterketak burutzeko egiten ari diren ahaleginak, aipatutako 2/1989 Legearen seigarren atalarekin eta bateragarriekin bat etorriz, autonomi-aurretiko aldian hauen administrazioaren egoerak hain ezberdinak zirenez.

Honen emaitza bezala etorri dira, batez ere, bide zatien luzeerari buruzko datuak ezartzea, edo hauen hasiera eta bukaera puntuak mugatzea ere, Legearen Eraskineko Egitamuaren gai den Sarearen Zerrendan azalduko direlarik.

Hala eta guztiz ere, Egitamuaren gai den Sarearen zerrenda ez da bukatutzat ematen hobekuntza honekin; hori lortu ahal izateko egokitzat jo da Zerrenda aldakorrak diren zirkunstantzia batzutara egokitzeko araubidea arintzea, horretarako, aurretik Euskal Autonomi Elkarteko Errepideen Egitamu Nagusiaren Batzordeak txostena egin ondoren, aldakuntza teknikoak egiteko ahalmena emanez.

Legearen testuak hiru atal, indargabetze xedapen bat, azken xedapen bat eta Eraskina izango ditu.

Lehenengo atala.

Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen zazpigarren atala honela gelditzen da:

"1.- Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia izango da, Autonomi Elkarteko errepideen sareak elkarri behar bezala egokituzkoak direla ziurtatzeko, Euskal Herri-Administraritzek euren sareetako indarrean jarriko dituzten teknikazko eta seinaleak jartzeko arauak finkatuko dituen, eta aintzin-neurriak, helburuak, lehentasunak eta Egitamuaren Gai den Sarean gutxienez egin beharreko hobekuntzak zehaztuko dituen agiria.

2.- Egitamuaren Gai den Sarean, Kondaira-Lurraldeak elkarri edo Autonomi Elkartekoez besteko Administraritzetako errepideekin elkartzekoak diren errepideak ere, horietako bide-goaiaren garrantziaren arauera sartuko dira.

3.- Egitamuaren Gai den Sareko errepideen zerrenda Lege honen eraskin gisa jasotakoa, eta hori aldatzeko gai Euskal Autonomi Elkarteko Legebiltzarra izango da, teknikazko aldakuntzetarako hurrengo parrafoan ezarritakoa izan ezik.

4.- Eraskineko Egitamuaren Gai den Sareko errepideen teknikazko aldaketak, oinarrizko aldaketarik eta/edo Zerrendako bidezatiak kendu edo berriak ezartzerik ez dakarten guztietan, Eusko Jaurlaritzaren Dekretuz egingo dira, Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusiaren Batzordeak aurretik txostena eman eta gero.

Txostena eskatzen denetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan egin beharko da gehienez; hilabete igarota, txostena aldekotzat hartuko da".

Bigarren atala.

Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen hamabosgarren ataleko hirugarren parrafoa honela gelditzen da:

"3.- Kondaira-Lurraldeetako foruzko ihardutze-sailek, Errepideen Egitamu Nagusiko ekintza-egitarauetan nahitaez bete beharrekoa benetan beteko dela bermatzeko aurrekontu eta ekonomi-alorreko neurriak, Lege honetako erabaki gehigarrietako lehenengoan eta Autonomi Estatutuko 10.25 atalean agindutakoa kontutan izanez eratuko dituzte."

Hirugarren atala.

Maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen Eraskinaren ordez honako Eraskin hau ezarriko da.

Indargabetze Xedapena.

Indargabe gelditzen dira Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen zazpigarren atala, hamabostgarren ataleko hirugarren parrafoa eta Eraskina, eta baita bertan ezarritakoaren aurka doan beste edozein ere.

Azken Xedapena.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

ERASKINA

EUSKAL HERRIKO ERREPIDEEN EGITAMU NAGUSIAREN GAI DEN SAREAREN ZERRENDA

(Ikus .PDF)

Beraz, Lege honi men egitako eta men eginaraztako agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar.

Ajuria-Eneako Jauregia, 1991ko azaroak 19.

Lehendakaria,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.


Azterketa dokumentala