Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 97. zk.), 2022ko maiatzaren 20a, ostirala

Sumario n.º 97, viernes 20 de mayo de 2022


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

KRIPANGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE KRIPAN

MARKINA-XEMEINGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE MARKINA-XEMEIN

TRUCIOS-TURTZIOZKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE TRUCIOS-TURTZIOZ

GETXOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE GETXO

SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

EUSKADIKO KIROL PORTUAK

EUSKADIKO KIROL PORTUAK

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

HERNIALDEKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE HERNIALDE