Ekonomia eta Ogasun Saila

Lehiaren Euskal Agintaritza-ko aurrekontuaren betearaztea 2017