Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

BALIABIDE SOZIO-SANITARIOEN MAPA

Aplikazioa erabili baino lehenago, biziki gomendatzen dizuegu irakurtzea ondoren agertzen diren definizio eta kontzeptuak. Izan ere, mapa honetan agertzen diren kontzeptuak hobeto ulertzeko guztiz lagungarria izango da.

Aplikazio informatiko bat da; bertan, baliabide sozial, osasun eta sozio-sanitario gaiei buruzko oinarrizko informazioa aurkitu eta lortuko duzu. Informazio hau baliagarria gertatuko zaizu beharrizan sozio-sanitario egoeretan.

Funtzioa; arreta sozio-sanitario esparruaren barruan dauden baliabideei buruzko informazioa ematea da. Beti ere, ikuspegi zabal eta laguntza-ikuspegitik hartuta;  herritarrei eta gizarte zein osasun arloan lan egiten dutenei bideratuta.

Ondorengoa da; arreta sozio-sanitarioaren testuinguruan kontutan eduki beharrekoa: bere baliabide, gailuak eta programak ez dutela osatzen; gizarte eta osasun baliabideak osatzen duten esparru asistentzial desberdin bat. Elkarlanean eta modu koordinatuan aritzen dira, bakoitzak dituen eskumenak galdu gabe.

Titulartasun eta finantzazio ikuspegitik begiratuta, baliabide sozio-sanitarioak izan daitezke:

  •  EGITURAZKO BALIABIDE SOZIO-SANITARIOAK (Kofinantzaturiko baliabide sozio-sanitarioak)

Baliabide hauek arreta sozio-sanitario esparruan garatzen dira. Gizarte eta osasun erakundeek, biek batera; emandako finantzazioa jasotzen dute.  

Osasun Sailetik gehien ematen den kofinantzazioa, foru eta autonomikoa da; baina hiru aldeen artekoa (foru,udal eta autonomikoa) ere, ematen da.   

Finantza-kargaren portzentajea aldakorra da, eta hitzarmenen bidez negoziatzen da. 

  • BALIABIDE SOZIO-SANITARIO FUNTZIONALA (Finantziazio bakarra duten baliabide sozio-sanitarioak)

Baliabide hauek arreta sozio-sanitario esparruan garatzen dira eta gizarte edo osasun erakunde bakar batetik finantzatzen dira.

  • BALIABIDE SOZIO-SANITARIO OSAGARRIA (Gizarte eta/edo osasun baliabideak, beharrizan sozio-sanitarioak daudenerako).

Baliabide hauen finantzazioa eta titulartasuna, soilik gizarte edo osasun esparrukoa da. Beharrizan sozio-sanitario egoerak detektatzen direnean, baliagarri eta/edo beharrezkoak izan daitezke.

Funtzionalitatea kontutan izaki, ikuspegi operatibo batetik begiratuta; baliabide sozio-sanitarioak izan daitezke:

  • Protokoloak eta programak

Finantza edo antolaketa baliabideak dira. Koordinazio asistentzial sozio-sanitarioaren garapenari lotuta. Normalean, zeharkakoak dira, ez dute kokapen fisiko zehatzik eta gizarte eta/edo osasun esparru desberdinetan gauzatzen dira.

  • Anbulatorioetako baliabideak

 Baliabide asistentzialak dira; esparru fisiko konkretu batetan egon eta beharrizan sozio-sanitarioak dituzten pertsonei ematen zaizkie. Beti ere; anbulatorio erregimenean ematen dira.

  • Egoitza-baliabideak

 Baliabide asistentzialak dira; esparru fisiko konkretu (aldizka edo epe iraunkorrean lotan gelditzen dira) batetan egon eta beharrizan sozio-sanitarioak dituzten pertsonei ematen zaizkie.   

Azken aldaketako data: 2016/04/04