Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

nehola

adlag. Inola (erabileraz ik. inola). Ez dezaketela han nehola egin errorik. || Nehola ere. Inola ere. ik. neholere. Eriak moztuak izanez, ez zitekeen nehola ere handik atera. || Neholaz ere. Inolaz ere, dena den; inola ere. || Neholetan ere, neholatan ere. Inola ere.