Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Euskal Herriko Museo eta Bildumen Erregistroa

Laburpena
Titulua:
Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena ematea eta «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» aitorpena.
Xedea:

Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa sortzen duen Dekretuaren xedea inbentario ofizial bat sortzea da, bide batez “Euskadiko Museoa” edo “Euskadiko Bilduma” gisa onarpen formala jasotzeko nahitaezko betebeharra izango dena.

Hartzaileak:

Euskadiko Autonomia Erkidegoan egoitza duten Museoak eta Bildumak.

Lege araudia:
ERAKUNDEAK
Organo Kudeatzaile:
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
Tramitazioa
Eskabideak aurkezteko lekua:

Herritarren arretako bulegoak - Zuzenean:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Kultura Saila.

 • Vitoria-Gasteiz
  Donostia-San Sebastián 1
  01010- Vitoria-Gasteiz (Araba)

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artikuluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Itzuli

Herritarren arretako bulegoak - Zuzenean:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Kultura saila

 • Vitoria-Gasteiz
  Donostia-San Sebastián 1
  01010- Vitoria-Gasteiz

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artikuluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izen emateko prozedura

Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa Eusko Jaurlaritzan kultura alorreko eskumenak dituen sailari atxikita dago eta honako hau du helburu nagusia: museoen inbentario ofiziala ezartzea eta ezinbesteko baldintza izatea «Euskadiko museo» edo «Euskadiko bilduma» gisa onarpen formala jasotzeko, baita izen horiek erabili ahal izateko ere.

Erregistroko inskripzioa noren eskariz hasiko den:

Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena emateko prozedura titularraren eskariz hasiko da.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden eta Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 2006/1 Legean eta hura garatzen duten arauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten museo eta bilduma guztiek eska dezakete Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa.

Administrazioaren epeak
Ebazteko epea:

Sei hilabete gehienez, eskaera jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Isiltasunaren ondorioak:
Baiestekoak:
Ebazpenaren aurkako errekurtsoak:
 • Errekurtso-eredua: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Errekurtsoa ebatziko duen organoa:Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
 • Errekurtsoa jartzeko epea: Hilabete bat.
 • Ebazpena emateko epea: Hilabete bat.
 • Ebazpenik eza: Ezestea ekarriko du.
IZAPIDEAK
Eskabideaz eta dokumentazioa aurkezteaz
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea” izeneko izapidea prozeduraren hasierako urratsa da. Horretarako, interesdunak behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu behar du.
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea :
Museoen Erregistroko inskripzioa eskatzeko, beharrezkoa da eskabide-inprimakia aurkeztea, dokumentazioa aurkezteko argibideetan azaltzen den dokumentazioarekin batera. Izapideak hegaletan markatutako bideetariko edozeinen bitartez has daiteke (presentziala eta elektronikoa) Behin izapideak bide horietako batetik hasiz gero, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik Izapideen jarraipena, bide presentzialaren kasuan, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo da.
Prezentziala
Inprimakiak:
Erregistroan inskripzio eskaerarako inprimakia (Eskabidea)

Interesdun entitateak, inprimatu, bete eta zehaztutako lekuetan aurkeztu dezakeen inprimakia da. I.eranskina eta eskatutako dokumentazioarekin batera

I. eranskina (Doc. Erregistroa)

Interesdun entitateak eskabide formularioarekin batera aurkeztu behar duen formularioa

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Aurrez aurreko bidea

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.
  Izapidetzeko aukeratu den bidea gorabehera, dokumentazioa paperean zein elektronika-bidez aurkeztu daiteke

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea kanal elektronikoa erabiliz

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da.
Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

I. eranskina (Doc. Erregistroa)

Formularioa interesdunak (entitateak), bete eta eskaerarekin batera aurkeztu behar du.

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Bide Elektronikoa

  Argibide hauetan, prozedurari begira eskatzen den dokumentazioa nola aurkeztu behar den azaltzen da.
  Kasu bakoitzean dauden aukerak zehazten dira.Alde batera utzita zein izapidetze-bide aukeratzen den, dokumentazioa paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan aurkez daitekeElektronikoa:
Aplikazioak:


Komunak:
Izapide komunak ez dira nahitaezkoak, eta espedienteak irauten duen bitarte osoan egin ahal izango ditu entitate interesdunak, bai bere kabuz bai administrazioak aukera horren berri ematen dionean.
Atal honetan, egin beharreko izapide bakoitzaren inprimakiak eskuratuko zaizkio, betiere eskatzaileak aukeratu baldin badu prozedura bide presentzialaren bitartez egitea.
Bide elektronikoa aukeratuz gero, izapide hauek “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo dira, aurrez egiaztatzaile elektroniko batekin identifikatu eta gero.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo eskabidea aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Prezentziala
Inprimakiak:
Agiriak Aurkeztea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Prezentziala
Inprimakiak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea: (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egite
Atzera Egite:
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari Atzera Egiteko eskatzeko.
Prezentzialak
Inprimakiak:
Atzera Egitea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari Atzera Egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Alegazioak
Alegazioak:
Kulturaren alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak ondorengo prozedura hauek hasi hala izango ditu, ofizioz:
 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa indargabetzea.
 • Euskadiko museoaren aitorpena ezeztatzea
 • Euskadiko bildumaren aitorpena ezeztatzea.
Behin bidezko prozedura hasiz gero, pertsona interesdunak jakitun ipiniko ditu espedientea ireki dela eta, horrekin batera, ohartaraziko die hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko eta, hala badagokio, indargabetzeko prozedura eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.

Prezentziala
Inprimakiak:
Alegazioak (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, Alegazioak aurkezteko.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Berraztertze Errekurtsoa
Berraztertze Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Prezentziala
Inprimakiak:
Berraztertze Errekurtsoa (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Inskribatutako datuak aldatzeko edo eguneratzeko prozedura

Erregistroko datuetan edozein aldaketa izanez gero, horren berri eman beharko zaio Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, dena delako aldaketa gertatu eta handik bi hilabeteko epean. Horrekin batera, beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkeztuko dira.

Datuak aldatzeko edo eguneratzeko prozedura noren eskariz hasiko den:

Datuak aldatzeko edo eguneratzeko prozedura titularraren eskariz hasiko da.

IZAPIDEAK
Inskribatutako datuak aldatzea edo eguneratzea.
Inskribatutako datuak aldatzea edo eguneratzea” izeneko izapidea prozeduraren hasierako urratsa da. Horretarako, interesdunak behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu behar du bi hilabeteko epean, aldaketa gertatzen den unetik kontatuta, beharrezko dokumentuekin batera.
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea:
Museoen Erregistroko datuak aldatzeko edo eguneratzeko, beharrezkoa da eskabide-inprimakia behar bezala beteta aurkeztea, dokumentazioa aurkezteko argibideetan azaltzen den dokumentazioarekin batera Izapideak hegaletan markatutako bideetariko edozeinen bitartez has daiteke (presentziala eta elektronikoa) Behin izapideak bide horietako batetik hasiz gero, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik. Izapideen jarraipena, bide presentzialaren kasuan, fitxa honetan zehazten da Telematikoa bada, “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo da
Prezentziala
Inprimakiak:
Inskribatutako datuak aldatzea edo eguneratzeko inprimakia. (Eskabidea)

Interesdun entitateak, inprimatu, bete eta zehaztutako lekuetan aurkeztu dezakeen inprimakia da. I.eranskina eta eskatutako dokumentazioarekin batera

I.eranskina (Doc. Erregistroa)

Interesdun entitateak eskabide formularioarekin batera aurkeztu behar duen inprimakia

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Aurrez aurreko bidea

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.
  Izapidetzeko aukeratu den bidea gorabehera, dokumentazioa paperean zein elektronika-bidez aurkeztu daiteke

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide elektronikoa

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da.
Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea

I.eranskina (Doc. Erregistroa)

Pertsona edo entitate interesdunak, dagokion dokumentazioarekin eta I. eranskinarekin batera, bete eta finkatutako tokietan aurkeztu behar duen inprimakia

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Bide Elektronikoa

  Argibide hauetan, prozedurari begira eskatzen den dokumentazioa nola aurkeztu behar den azaltzen da.
  Kasu bakoitzean dauden aukerak zehazten dira.Alde batera utzita zein izapidetze-bide aukeratzen den, dokumentazioa paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan aurkez daitekeElektronikoa
Aplikazioak:


Komunak
Izapide komunak ez dira nahitaezkoak, eta espedienteak irauten duen bitarte osoan egin ahal izango ditu entitate interesdunak, bai bere kabuz bai administrazioak aukera horren berri ematen dionean.
Atal honetan, egin beharreko izapide bakoitzaren inprimakiak eskuratuko zaizkio, betiere eskatzaileak aukeratu baldin badu prozedura bide presentzialaren bitartez egitea.
Bide elektronikoa aukeratuz gero, izapide hauek “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo dira, aurrez egiaztatzaile elektroniko batekin identifikatu eta gero.
Agiriak aurkeztea
Agiriak aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Prezentziala
Inprimakiak:
Agiriak Aurkeztea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Prezentziala
Inprimakiak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egite
Atzera Egite:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Prezentziala
Inprimakiak:
Atzera Egite (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Alegazioak
Alegazioak:
Kulturaren alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak ondorengo prozedura hauek hasi hala izango ditu, ofizioz:
 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa indargabetzea.
 • Euskadiko museoaren aitorpena ezeztatzea
 • Euskadiko bildumaren aitorpena ezeztatzea.
Behin bidezko prozedura hasiz gero, pertsona interesdunak jakitun ipiniko ditu espedientea ireki dela eta, horrekin batera, ohartaraziko die hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko eta, hala badagokio, indargabetzeko prozedura eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.
Prezentziala
Inprimakiak:
Alegazioak (Doc. Erregistroa)
Pertsona interesdunak alegazioak aurkezteko bete beharreko inprimakia.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
«Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko prozedura
«Euskadiko Museoa» aitorpena eskatzeko prozedura
«Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko prozedura noren eskariz hasiko den:

«Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko prozedura titularraren eskariz hasiko da.

Hauek dira «Euskadiko Museoa» aitorpena jasotzeko nahitaezko baldintzak:

 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena emateko prozesua egokiro burutu izana
 • 132/2011 Dekretuaren 17. artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztea.
Administrazioaren epeak:
Administrazioaren epeak:

Sei hilabete gehienez, eskaera jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Isiltasunaren ondorioak:
Baiestekoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoak:
 • Errekurtso-eredua: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Errekurtsoa ebatziko duen organoa:  Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
 • Errekurtsoa jartzeko epea: Hilabete bat.
 • Ebazpena emateko epea: Hilabete bat.
 • Ebazpenik eza: Ezestea ekarriko du.
IZAPIDEAK
Eskabidea eta dokumentazioa aurkezteaz
"Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea” izeneko izapidea prozeduraren hasierako urratsa da. Horretarako, interesdunak behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu behar du
Eskabidea eta dokumentazioa aurkezteaz
Eskabidea eta dokumentazioa aurkezteaz:
«Euskadiko Museoa» aitorpena eskatzeko, beharrezkoa da eskabide-inprimakia aurkeztea, dagokion eranskinarekin batera, eta dokumentazioa aurkezteko argibideetan azaltzen diren agiriak. Izapideak hegaletan markatutako bideetariko edozeinen bitartez has daiteke (presentziala eta elektronikoa). Behin izapideak bide horietako batetik hasiz gero, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik. Izapideen jarraipena, bide presentzialaren kasuan, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo da
Prezentziala
Inprimakiak:
«Euskadiko Museoa» aitorpena eskatzeko inprimakia (Eskaera)

Interesdun entitateak, inprimatu, bete eta zehaztutako lekuetan aurkeztu dezakeen inprimakia da. I.eranskina eta eskatutako dokumentazioarekin batera.

I.eranskina (Doc. Erregistroa)

Interesdun entitateak eskabide formularioarekin batera aurkeztu behar duen inprimakia.

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Aurrez aurreko bidea

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.
  Izapidetzeko aukeratu den bidea gorabehera, dokumentazioa paperean zein elektronika-bidez aurkeztu daiteke

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea kanal elektronikoa erabiliz

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria.
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da. Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

I. eranskina (Doc. Erregistroa)

Formularioa interesdunak (entitateak), bete eta eskaerarekin batera aurkeztu behar du.

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Bide Elektronikoa

  Argibide hauetan, prozedurari begira eskatzen den dokumentazioa nola aurkeztu behar den azaltzen da.
  Kasu bakoitzean dauden aukerak zehazten dira.Alde batera utzita zein izapidetze-bide aukeratzen den, dokumentazioa paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan aurkez daitekeElektronikoa
Aplikazioak:


Komunak
Izapide komunak ez dira nahitaezkoak, eta espedienteak irauten duen bitarte osoan egin ahal izango ditu entitate interesdunak, bai bere kabuz bai administrazioak aukera horren berri ematen dionean.
Atal honetan, egin beharreko izapide bakoitzaren inprimakiak eskuratuko zaizkio, betiere eskatzaileak aukeratu baldin badu prozedura bide presentzialaren bitartez egitea.
Bide elektronikoa aukeratuz gero, izapide hauek “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo dira, aurrez egiaztatzaile elektroniko batekin identifikatu eta gero.
Agiriak aurkeztea
Agiriak aurkeztea:
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Prezentziala
Inprimakiak:
Agiriak aurkeztea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Prezentziala
Inprimakiak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egite
Atzera Egite:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Prezentziala
Inprimakiak:
Atzera Egite (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari Atzera Egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Alegazioak
Alegazioak:
Kulturaren alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak ondorengo prozedura hauek hasi hala izango ditu, ofizioz:
 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa indargabetzea.
 • Euskadiko museoaren aitorpena ezeztatzea
 • Euskadiko bildumaren aitorpena ezeztatzea.
Behin bidezko prozedura hasiz gero, pertsona interesdunak jakitun ipiniko ditu espedientea ireki dela eta, horrekin batera, ohartaraziko die hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko eta, hala badagokio, indargabetzeko prozedura eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.
Prezentziala
Inprimakiak:
Alegazioak (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, Alegazioak aurkezteko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertze Errekurtsoa
Berraztertze Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Prezentziala
Inprimakiak:
Berraztertze Errekurtsoa (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
«Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura

«Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura noren eskariz hasiko den:

«Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura noren eskariz hasiko den:

«Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko prozedura titularraren eskariz hasiko da

Hauek dira «Euskadiko Bilduma» aitorpena jasotzeko nahitaezko baldintzak:

 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroan izena emateko prozesua egokiro burutu izana
 • 132/2011 Dekretuaren 18. artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztea.
Administrazioaren epeak:
Ebazteko epea:

Sei hilabete gehienez, eskaera jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Isiltasunaren ondorioak:
Baiestekoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoak:
 • Errekurtso-eredua: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Errekurtsoa ebatziko duen organoa:  Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
 • Errekurtsoa jartzeko epea:  Hilabete bat.
 • Ebazpena emateko epea:  Hilabete bat.
 • Ebazpenik eza:  Ezestea ekarriko du.
IZAPIDEAK
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea” izeneko izapidea prozeduraren hasierako urratsa da. Horretarako, interesdunak behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu behar du.
Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea
Eskabidea eta dokumentazio aurkeztea:
«Euskadiko Bilduma» aitorpena eskatzeko, beharrezkoa da eskabide-inprimakia aurkeztea, dokumentazioa aurkezteko argibideetan azaltzen den dokumentazioarekin batera. Izapideak hegaletan markatutako bideetariko edozeinen bitartez has daiteke (presentziala eta elektronikoa). Behin izapideak bide horietako batetik hasiz gero, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik. Izapideen jarraipena, bide presentzialaren kasuan, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo da
Prezentziala
Inprimakiak:
«Euskadiko Bilduma» aitorpena eskatzeko inprimakia (Doc. Erregistroa)

«Euskadiko Bilduma» aitorpena eskatzeko, entitate interesdunek behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu beharko dute, eskatutako dokumentazioarekin batera.

I.eranskina (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Bilduma» aitorpena eskatzeko prozedurarako, interesdun entitateak eskaera inprimakia eskatutako dokumentazioarekin batera aurkeztu behar du.

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Aurrez aurreko bidea

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.
  Izapidetzeko aukeratu den bidea gorabehera, dokumentazioa paperean zein elektronika-bidez aurkeztu daiteke

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea bide elektronikoa erabiliz

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da. Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

I.eranskina (Doc. Erregistroa)

«Euskadiko Bilduma» aitorpena eskatzeko, entitate interesdunek behar bezala betetako eskabide-inprimakia aurkeztu beharko dute, eskatutako dokumentazioarekin batera.

Ahalordea (Doc. Erregistroa)

Euskadiko Museo eta bildumen erregistroan entitate baten izenean eskabideak aurkezteko ahalordea

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Bide Elektronikoa

  Argibide hauetan, prozedurari begira eskatzen den dokumentazioa nola aurkeztu behar den azaltzen da.
  Kasu bakoitzean dauden aukerak zehazten dira.Alde batera utzita zein izapidetze-bide aukeratzen den, dokumentazioa paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan aurkez daitekeElektronikoa
Aplicaciones:


Komunak
Izapide komunak ez dira nahitaezkoak, eta espedienteak irauten duen bitarte osoan egin ahal izango ditu entitate interesdunak, bai bere kabuz bai administrazioak aukera horren berri ematen dionean.
Atal honetan, egin beharreko izapide bakoitzaren inprimakiak eskuratuko zaizkio, betiere eskatzaileak aukeratu baldin badu prozedura bide presentzialaren bitartez egitea.
Bide elektronikoa aukeratuz gero, izapide hauek “Nire gestioak” izenekoaren bitartez egingo dira, aurrez egiaztatzaile elektroniko batekin identifikatu eta gero.
Dokumentazioa aurkeztea
Dokumentazioa aurkeztea:
La persona interesada deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Prezentziala
Inprimakiak:
Dokumentazioa aurkeztea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Prezentziala
Inprimakiak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egite
Atzera Egite:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Prezentziala
Inprimakiak:
Atzera Egite (Doc. Erregistroa)
Formulario a rellenar por La persona interesada para solicitar Atzera Egite de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Alegazioak
alegazioak:
Kulturaren alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak ondorengo prozedura hauek hasi hala izango ditu, ofizioz:
 • Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroko inskripzioa indargabetzea.
 • Euskadiko museoaren aitorpena ezeztatzea
 • Euskadiko bildumaren aitorpena ezeztatzea.
Behin bidezko prozedura hasiz gero, pertsona interesdunak jakitun ipiniko ditu espedientea ireki dela eta, horrekin batera, ohartaraziko die hamabost eguneko epea dutela egoki iritzitako alegazioak aurkezteko eta, hala badagokio, indargabetzeko prozedura eragin duten akats edo arau-hausteak konpontzeko.
Prezentziala
Inprimakiak:
Alegazioak (Doc. Erregistroa)
Pertsona interesdunak alegazioak aurkezteko bete beharreko inprimakia.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean.Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Prezentziala
Inprimakiak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Doc. Erregistroa)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua