Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Lur eta ingurumen zientziak


 
1. UD_
_INGURUMENA ETA GIZADIA

Ingurumena. Sistemaren adibidea: hiria. Ingurumena Lurraren historian.
Gizartearen eta Ingurumenaren arteko harremanak historian zehar:
Ehiztari eta biltzaileen gizarteak. Nekazaritza eta abeltzaintza.
Industria–iraultza.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
2. UD_
_ATMOSFERA ETA HIDROSFERAREN DINAMIKA

Atmosferaren konposizioa, egitura eta dinamika. Energia atmosferan.
Mapa metereologikoaren interpretazioa. Hidrosfera: konposizioa, dinamika eta klima.
____

EGILEAK: Maite Ausín Unzurrunzaga eta Fernando Zuazo Onagoitia.
   
 
3. UD_
_URAREN ETA AIREAREN KUTSADURA

Uraren kalitatea. Uraren kutsaduraren ondorioak. Arazketa.
Isurleak, kutsatzaile primario eta sekundarioak. Emisioa eta inmisio kontzeptuak. kutsaduraren ondorioak. Zarata.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
4. UD_
_GEOSFERAREN DINAMIKA

Geosfera: etengabeko eboluzioan dagoen sistema: Kanpo eta
barne–prozesu geologikoak. Harrien zikloa. Geosfera: arriskuak. Euskal Herriko historia geologikoa.
____

EGILEAK: Itziar Esteban Tolosa, Arantza Portu Arietaleanitz-Beaskoa, Pedro L. Arrieta Aiestaran eta Mª Jesús Larrañaga Larrañaga.
   
 
5. UD_
_BALIABIDE ENERGETIKO ETA MINERALAK

Energia eta gizarteak. Energia–baliabideak. Arazo energetikoak. Baliabide mineralak.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
6. UD_
_ARRISKU GEOLOGIKOAK

Arriskua: arriskugarritasuna, esposizioa, zaurgarritasuna. Arriskuen sailkapena. Arrisku sismikoa. Iragartzea eta prebenitzea. Iberiar Penintsulako arrisku sismikodun inguruak. Uholdeak: eragileak,
prebentzioa, Euskal Herrian uholdeak gertatzeko arriskua.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
7. UD_
_INTERFASEAK: LURZORUA ETA ITSASALDEA

Lurzorua: eraketa prozesua. Konposizioa. Arazorik nagusienak. Basogintza–lanen eragina lurzoruaren kontserbazio eta emankortasunean.
Kostaldea: ezaugarriak, kostaldeko ekosistemak. Kostaldeak jasaten duen presioak: turismoarekin loturik daudenak gehien bat.
____

EGILEAK: Elvira Agirrezabal Mendiola, Berta García Segovia, Yolanda Sarraoa Gaiastegi eta Iñaki Goiriena Kamara.
   
 
8. UD_
_HIGADURA ETA DESERTIFIKAZIOA

Lurzoruaren degradazioa: gazitze–prozesuak. Higadura. Lurzoruen babespenerako eta birsorpenerako neurriak: basogintza–neurriak,
nekazal–neurriak. Basamortutze prozesuak.
____

EGILEAK: Arantza Arrate Garcia, Javier Larrea Arteta, Idoia Rotaetxe Pareja eta Ana Zalbide Camara.
   
 
9. UD_
_BIOSFERA ETA BERE DINAMIKA

Biosfera, biodibertsitatea eta ekosistemak. Lurreko biomak. Populazioaren dinamika. Segida ekologikoa. Materia eta energiaren zirkulazioa biosferan.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
10. UD_
_GURE ALTXORRIK HOBERENA: BIODIBERTSITATEA

Biodibertsitatea: banaketa geografikoa, mehatxuak, murrizpenak.
Biodibertsitatea kontserbatzeko arrazoiak: ekonomikoak, ekologikoak, etikoak eta estetikoak. Biodibertsitatearen kontserbazioa.
____

EGILEAK: Itziar Agirre Vicente, Juan Antonio Iraeta Arsuaga eta Mª Luisa Iribar Olazabal.
   
 
11. UD_
_ELIKATZEKO BALIABIDEAK

Elikagaien sorburuak. Maila trofikoak eta errentagarritasun energetikoa.
Nekazaritzak, abeltzaintzak eta arrantzak ingurumenari nola eragiten dioten. Gosearen arazoa.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
12. UD_
_PAISAIA

Paisaiaren ezaugarriak eta osagaiak. Paisaia baliabide estetikoa eta kulturala. Inpaktuak. Ikusizko kalitatea eta hauskortasuna. Euskal Herriko eta Iberiar Penintsulako berezko paisaiak.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
13. UD_
_ARAZO GLOBALAK: KUTSADURA ATMOSFERIKOAREN ONDORIOAK

Berotegi–efektua. Aldaketa klimatikoa eta bere eragina gure planetan. Ozono geruzaren murrizketa. Euri azidoa. Neurri zuzentzaileak.
____

EGILEA: Teresa Abad Etxebarria, Jesús Alonso Muñoz, Zorione Fundazuri Urkidi eta Andres Cantero Vega.
   
 
14. UD_
_INGURUMENA ETA GARAPENA

Garapena. Historian izan diren ereduak eta gaur egunekoak. Garapen jasangarria. Ingurumen–inpaktua.“Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa”(IIE). Lurralde–antolamendua. Ingurumen–politika.
Ingurumen–hezkuntza.
____

EGILEA: Jose Marañón Zalduondo.
   
 
15. UD_
_JARDUERA EKONOMIKOAK INGURUMENEAN IZAN DITZAKEEN INPAKTUEN
_AZTERKETA


  • Pinudien landaketak eta ustiapenak: Landaredi potentziala eta oraingo landaredia. Pinudien ezaugarriak. Monolaborantzaren problematika. Paisaiaren kalitatea. Inpaktuak.
  • Harrobi baten jarduerak eta ingurumenean eragiten dituzten inpaktuak: ingurune fisikoa, biologikoa, antropikoa. Ingurumen inpaktua.
____

EGILEA:
Ricardo Hernandez Abaituaeta Concepción Alzibar Egiarte (Pinudien landaketak eta ustiapenak ingurumenean izan ditzaketen inpaktuen azterketa), Jose Elorriaga Galan eta Josune Etxegarai Legarreta (Harrobi baten jarduerak eta ingurumenean eragiten dituzten inpaktuak).
   

 ZUZENDARITZA ETA KOORDINAZIOA
Jose Marañón Zalduondo.
CEIDA.

IRUDIAK
Ángel Vadillo Rekalde.
Jose Marañón Zalduondo.
Fernando Ibañez de Elejalde Villate.

ARGAZKIAK
Jose Marañón Zalduondo.
Angélica San Martín Zorrilla.

Iñaki Xabier Díez Fernández.

Fecha de la última modificación: 17/11/2005