Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Gizarte Eskuartzeko Fakultatea

Deustuko Unibertsitatea

Gizarte Eskuartzeko Fakultatea

Emakumeen kontrako indarkeriaren Eskuhartzea

Ezaugarri profesionalak dituen master honek eremudesberdinetako profesionalak trebatzea du helburu, hauek ondoren emakumeen kontroko indarkerian modukoordinatu eta multidisziplinarrean eskuhartua halizateko. Helburua profesional desberdinak eskuhartze psikosozial, hezkuntzazkoan, sozio-sanitarioan eta juridiko eta koeremuetan eskuhartzeak diseinatzeko, planifikatzeko, antolatzeko, martxanjartzeko eta ebaluatzeko beharrezkoak diren konpetentziez baliatzea eta trebatzea da, eskuhartzearen ikuspegi holistikotik, emakumeen eta hauen inguruaren beharriz anetaneragina duten faktore ezberdinak kontuanhartuz.

Modalitatea: Aurrez-aurrekoa
ECTSkredituak: Informazio gehiago

Informazio gehiago

http://www.deusto.es