Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila


2006-2009 ETXEBIZITZA BIDERATZEKO PLANA
Jaurlaritzaren Kontseilua
Azken dokumentua
2006ko urriaren 3a

  • ZATIA MEMORIA

1.    TESTUINGURU SOZIEKONOMIKOA (pdf, 133Kb)

2.    ETXEBIZITZA ESKAINTZA (pdf, 389Kb)

3.    BIZITEGI LURZORUA (pdf, 173Kb)

4.    ETXEBIZITZA PARKEAREN KALITATEA (pdf, 298Kb)

5.    ETXEBIZITZA PREMIA (pdf, 213Kb)

6.    ETXEBIDE ETXEBIZITZA ZERBITZUA (pdf, 89Kb)

7.    ARRETA BEREZIA BEHAR DUTEN KOLEKTIBOAK (pdf, 154Kb)

8.    ZERGAK (pdf, 154Kb)

9.    2002-2005eko ETXEBIZITZA BIDERATZEKO PLANA (pdf, 82Kb)

10.  AMIA (pdf, 95Kb)

  • ETXEBIZITZA PLANA

A.  EGITEKOA ETA HASTAPEN PRINTZIPIOAK (pdf, 88Kb)

B.  JARDUTEKO ARDATZ ESTRATEGIKOAK

1ARDATZA ETXEBIZITZA BABESTUA ZABALTZEKO AHALEGIN HANDIA EGITEA, HALA KOPURUARI NOLA TIPOLOGIEI DAGOKIENEZ (pdf, 267Kb)

2ARDATZA ALOKAIRUAREN LEHENTASUNEZKO PRESENTZIA ETXEBIZITZA BABESTUEN SUSTAPENEAN (pdf, 157Kb)

3ARDATZA ERANTZUNKIDETASUNA ETA LANKIDETZA ETXEBIZITZA BABESTUAREN AGENTE SUSTATZAILE GUZTIEN ARTEAN (pdf, 180Kb)

4ARDATZA ERAIKUNTZAREN KALITATEA, IRAUNKORTASUNA, SEGURTASUNA ETA BERRIKUNTZA (pdf, 130Kb)

5ARDATZA BIRGAITZEA ETA HIRI ERABERRITZEA (pdf, 128Kb)

6ARDATZA HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZAK ALOKAIRU BABESTURA MOBILIZATZEA (pdf, 107Kb)

7ARDATZA KALITATEZKO ARRETA ESKAINTZEA ETXEBIDE ETXEBIZITZA EUSKAL ZERBITZUKO ERABILTZAILEEI (pdf, 118Kb)

8ARDATZA ETXEBIZITZA BABESTUEN PARKEAREN GIZARTE FUNTZIOA BERMATZEA (pdf, 95Kb)

9ARDATZA PREMIA BEREZIA DUTEN KOLEKTIBOEN TRATAERA ESPEZIFIKOA (pdf, 151Kb)

10ARDATZA HERRITARREK ERABAKI HARTZEAN PARTE HARTZEA (pdf, 119Kb)

11ARDATZA BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEN ESKUMENAK, ETXEBIZITZAKO ESKUMENARI LOTURIK (pdf, 99Kb)

C.  PLANAREN KUDEAKETA EREDUA, FINANTZAKETA, KOSTUAK ETA JARRAIPENA (pdf, 74Kb)

D.  2006-2009KO ETXEBIZITZA BIDERATZEKO PLANAREN ARAU EDUKIA (pdf, 160Kb)

Azken eguneratzea: 2006/11/29