Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Lurreko garraioei buruzko araudia

Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak trenbideen eta lurreko garraioen gaineko eskumen esklusiboa du; horrek Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedaturikoa ezertan galarazi gabe.

Gai horretako ondasun eta eskubide guztiak benetan eskuz aldatzeko beste bi arau onartu ziren: abuztuaren 25eko 2488/78 Errege Dekretua, Estatuko Administrazioak eskumenak Euskal Kontseilu Nagusiari transferitzekoa (BOE, 256 zk., 1978ko urriaren 26koa), eta ekainaren 19ko 1446/81 Errege Dekretua, Estatuak lurreko garraioen arloan zituen zerbitzuak traspasatzekoa (BOE, 171 zk., 1981eko uztailaren 18koa)

Eskumenen banaketa horren arabera, Estatuko araudia zuzenean ezarri behar da autonomia erkidego bat baino gehiago zeharkatzen dituzten lurreko garraioetan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusibokoak diren horietan osagarri gisa, artean arautu gabe dauden kontuetan bakarrik aplikatu behar da. Hala esaten du Autonomia Estatutuak 21 artikuluan: “Bakarreko eskumenen gaietan Euskal Herriak emandako zuzenbidea lehentasunez da erabilgarri beste edozeinen aurretik eta horren ezean besterik ez da erabiliko, osagarri, Estatuaren zuzenbidea.”

Euskal Autonomia Erkidegoan oraindoz errepideko bidaiarien garraioa arautu da, bai autoz, bai autobusez, bai kable bidez egiten den garraioa; eta Euskadiko Garraio Agintaritza, Euskadiko Garraio Behatokia eta Red Ferroviaria Vasca- Euskal Trenbide Sarea ente publikoa sortu dira:

 

Azken aldaketako data: