Ekonomia eta Ogasun Saila

Arbitraje Batzordearen Arautegia

Araudia

Arbitraje Batzordearen funtzionamendu-, antolamendu- eta prozedura-arauak bi administrazioek (Estatukoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak) Ekonomia Ituneko 2007ko uztailaren 30eko Batzorde Mistoaren jatorrizko bertsioa onartu zuten araudian daude.

Arbitraje Batzordearen Erredelamendua abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, zeinaren bidez onartzen baita Arbitraje Batzordearen Erregelamendua Euskal Autonomia Ekidegoarekiko Ekonomia Ituenan (EAO, 14 zk., 2008/01/16), eta gerora eguneratu egin zen maiatzaren 9ko 335/2014 Errege Dekretuaren bidez, zeinaren bidez aldatzen baita Arbitraje Batzordearen Erregelamendua Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean. 176/2007 Dekretua, abenduaren 28koa (EAO 130. zk., 2014/05/29).

Arbitraje Batzordearen Araudia (pdf. 173 KB)