Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Laborategia Informazio Teknikoa

INFORMAZIOA TEKNIKOA

 • Akreditutako laborategiak  (pdf 268Kb gaztelaniaz bakarrik)

 • Akreditutako entitateak (xls 56Kb gaztelaniaz bakarrik )

 • Derrigorrez bete beharreko arauak

  • AGINDUA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Eraikingintzaren Kontrol Akustikoari buruzkoa.
  • 80/2014 DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen dekretua aldatzen duena.
  • AGINDUA, 2013ko urriaren 15koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen azterketa teknikoa arautzen duen 2012ko azaroaren 21eko 2421/2012 Dekretuko II. eta III. eranskinak aldatzen dituena.
  • 241/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena.
  • AGINDUA, 2010eko apirilaren 20koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena; honen bitartez, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez Kalitate Kontrolari buruzko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen dituen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko Aginduaren I. eranskina aldatzen da.  (pdf 380Kb)
  • Erakitzeko arauen indizea (2013 arte)  (pdf 430Kb gaztelaniaz bakarrik)
  • 209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duena.. (pdf 48Kb)
  • AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez fitxa Kalitate-Kontrolari buruzko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen dituena.
  • 250/2003 Dekretua, urriaren 21ekoa, etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duena.
 • Eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko entsegu-laborategiak

  • Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. (pdf 290Kb, gaztelaniaz bakarrik)

 • Dokumentazioa

  • Eraikuntzako kontrol akustikorako oinarrizko gida: obra-exekuziorako eta amaitutako obrarako v.02:. obra-exekuziorako eta amaitutako obrarako -V.02: Gidak eraikin bat eraiki bitartean kontrol bat egiten laguntzeko informazioa jasotzen du. Kontrol hori kalitate akustikoaren helburuak ez ezik Euskal Autonomia Erkidegoko Kontrol Akustikoari buruzko 2016ko ekainaren 15eako Aginduak ezarritako aplikazio-pautak ere lortzeko da.(pdf 798 Kb)

  • Kanpo Kontrolerako Protokoloa. Euskal Autonomia Erkidegoan eraikinen energia-eraginkortasuna kontrolatzeko protokoloa ezartzen duen dokumentua.(pdf 798 Kb)

  • Birgaitzearen katalogoa. Eusko Jaurlaritzaren Kalitatearen Kontrolerako Laborategiaren Arlo Termikoak argitaratu du Birgaitzearen Katalogo hau. Horren bidez, birgaitze energetikoko proiektuak garatzeko tresna bat argitaratu nahi da, inguratzailearen karakterizazio termikoaren esparruan. Besteak beste birgaitze-konponbide bat proposatzerakoan eta ziurtagiri energetikoak egiterakoan  eraikinaren itxiturak karakterizatzeko dagoen zailtasuna kontuan izanik, itxitura-tipoetan neurtutako ezaugarri termikoak ekartzen ditu katalogoak. (pdf 1.850 Kb)
  • dBMat-Índices Globales-V.5’:. izeneko datu akustikoen baseak aurkezten ditu Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategiko Alor Akustikoan entseatutako 540 eraikuntzako konponbide baino gehiagoren isolamendu akustikoaren indize globalak eta soinu-absortzioak. Indize global hauek sarrera-datu gisa erabili ahal dira, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) Zarataren aurreko babeserako oinarrizko dokumentuaren (DB-HR) aukera sinplifikatu eta orokorraren aplikaziorako..(pdf 798 Kb)

  • Eraikuntza-proiektuaren kontrol akustikorako kontrol-zerrenda . dokumentu hau eraikin baten proiektuaren kalitatea kontrolatzen laguntzeko tresna gisa landu da, Eraikingintzaren Kode Teknikoko Zarataren kontrako Babeserako oinarrizko dokumentuari dagokionez (EKTren DB-HR). Eraikuntza-proiektu batean egin beharreko egiaztapen batzuk ezartzen ditu; horrela, ziurtatu ahal da dokumentu horretan oinarrizko informazioa dagoela ezarritako diseinu akustikoarekin bat garatzeko obra. (pdf, 560 Kb)

 • Kalitatearen kontrola

Azken aldaketako data: