Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak eta Erakundeak

  • Derrigorrez bete beharreko arauak
  • AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez fitxa Kalitate-Kontrolari buruzko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen dituena.
  • Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
  • AGINDUA, 2010eko apirilaren 20koa,, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena; honen bitartez, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez Kalitate Kontrolari buruzko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen dituen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko Aginduaren I. eranskina aldatzen da.
     
  • 209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duena.
  • 209/2014 Dekretuaren informazio-oharra. Eraikuntzaren Araudiaren eta Kalitate Kontrolaren Zerbitzuak honako informazio-ohar hau eman du, Dekretuan ezarritako sustatzailearen kontzeptua argitzeko.
  • AGINDUA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Eraikingintzaren Kontrol Akustikoari buruzkoa
  • AGINDUA, 2023ko martxoaren 17koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, eraikinaren airearen kalitateari eta kontrol termikoari buruzkoa