Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Segurtasun ikuskatzaileen lanbide-gaitasunerako deialdiak

Segurtasun ikuskarien lanbide-gaitasunerako azterketetako 2022ko deialdia

Segurtasun ikuskatzaileak

Segurtasun ikuskatzaileen azterketak norbanakoen lanbide-gaitasuna bermatzeko antolatzen dira kargu horren eginkizuna burutu ahal izateko, alegia, salgai arriskutsuen errepideko garraioa edota zamalanak egiten dituzten enpresetan iharduera horietarako legez ezarritako arauak betetzen direla zaintzea.