Lehendakaritza

Planifikazioa

Plangintza antolaketa-tresna bat, eta tresna horren bidez, edozein erakundetan aurretik identifikatutako helburu batzuk lortzeko erabil daitezkeen baliabideak ordenatu nahi dira. Tresna horren bitartez, erakundearen helburuak ezartzen dira eta helburu horiek erdiesteko egoki diren jardunbideak finkatzen dira.

Alde horretatik, plangintza eta programazioa koordinazioaren printzipio konstituzionala betetzeko erabilitako tekniken artean kokatzen dira.

Jarraipena

  • 15 Plan estrategikoak
  • 28 Lege-proiektuak
  • 58 Sail Planak

Nola planifikatzen du Eusko Jaurlaritzak?

Jaurlaritzaren programa

Jaurlaritzaren programak Jaurlaritzak X. legegintzaldirako herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko abian jarri behar dituen ekimenak jasotzen ditu. Ekimenen identifikazio zehatzak aukera ematen die sailei banaka eta Jaurlaritzari oro har jardueren jarraipena eta koordinazioa egiteko; guzti hori, aldez aurretik ezarritako planifikazioa eta gobernantzaren printzipioak betetzeko Jaurlaritzak duen konpromisoaren adierazlea da. Gobernantzaren printzipioen artean gardentasunaren sustapena, kontuak ematea eta politika publikoen ebaluazioa daude

Legegintza Programa

Plan estrategikoen egutegia

Plan estrategikoen egutegia onartzeko, 2017ko urtarrilaren 17ko Jaurlaritzaren Kontseiluan “XI. legegintzaldiko plan estrategikoen egutegia. 2017/2020” onartzea erabaki zen:

Nola planifikatzen du Eusko Jaurlaritzak?

Jaurlaritzaren programa

Jaurlaritzaren programak Jaurlaritzak X. legegintzaldirako herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko abian jarri behar dituen ekimenak jasotzen ditu. Ekimenen identifikazio zehatzak aukera ematen die sailei banaka eta Jaurlaritzari oro har jardueren jarraipena eta koordinazioa egiteko; guzti hori, aldez aurretik ezarritako planifikazioa eta gobernantzaren printzipioak betetzeko Jaurlaritzak duen konpromisoaren adierazlea da. Gobernantzaren printzipioen artean gardentasunaren sustapena, kontuak ematea eta politika publikoen ebaluazioa daude

X. Legegintzaildiaren egutegia

Egutegi legegilea

X. legegintzaldiko Legegintza Egutegia osatuko zuten legegintza proiektuen multzoa prestatzeko, 2013ko apirilaren 9eko Gobernu Kontseiluak “Legegintza egutegia”ren jarduerak prestatzeko erabakia hartu zuen:

X. legegintzaldiaren Legegintza egutegia onartzeko, 2009ko ekainaren 25ko Gobernu Kontseiluak “2012/2016 X. Legegintzaldiaren Legegintza Egutegia” onartzen duen erabakia onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2016ko uztailaren 27an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2016ko otsailaren 2an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2015ko uztailaren 27an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2015ko urtarrilaren 27an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2014ko uztailaren 24an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Legegintzako egutegiaren jarraipena egiteko 2014ko urtarrilaren 14an Jaurlaritzaren Kontseiluak honako akordio hau onartu zuen:

Plan estrategikoen egutegia

Plan estrategikoen egutegia onartzeko, 2013ko ekainaren 11ko Jaurlaritzaren Kontseiluan “X. legegintzaldiko plan estrategikoen egutegia. 2013/2016” onartzea erabaki zen:

Eusko Jaurlaritzak nola planifikatzen du?

Gobernu plana

Eusko Jaurlaritzak tresna informatiko bat ezartzeko prozesuan murgilduta dago, tresna horretan Jaurlaritzaren planifikazioa eta jarraipena oinarritzen dira eta Gobernu Plana izena du. Tresna honetan bat egiten dute gobernu izaera duen planifikazioa, Jaurlaritzako sail bakoitzaren planifikazioa eta sail arteko eta erakunde arteko planak. Tresna horretan zabalduko dira ildo estrategikoak, helburu estrategikoak, jarduerak eta adierazleak. Barne tresna bat da eta legegintzaldi honetan ezarri diren konpromisoak bete diren edo ez jakiteko aukera ematen du, eta informazioa ematen du politika publikoak ebaluatzeko eta herritarrei kontuen berri emateko.p>

Gobernu Planen kudeaketarako informazio sistema (PdG) (PPT, 4 MB.) (Gaztelaraz)

IX. Legegintzaildiaren egutegia

Legegintza egutegia

IX. legegintzaldiko Legegintza Egutegia osatuko zuten legegintza proiektuen multzoa prestatzeko, 2009ko uztailaren 21eko Gobernu Kontseiluak “Legegintza egutegia”ren jarduerak prestatzeko erabakia hartu zuen:

IX. legegintzaldiaren Legegintza egutegia onartzeko, 2009ko azaroaren 17ko Gobernu Kontseiluak “2009/2013 IX. Legegintzaldiaren Legegintza Egutegia” onartzen duen erabakia onartu zuen:

Egitasmo eta jarduera esanguratsuen legeladia

IX. Legegintzaldiaren egitasmo eta jarduera esanguratsuen egutegia osatuko zuten gobernu plan guztiak eta jarduera esanguratsuak prestatzeko, 2009ko abenduaren 22ko Gobernu Kontseiluak “2009-2013 IX. Legegintzaldiko Plan eta Jarduera esanguratsuen egutegia” egiteko prestakuntza jarduerak onartu zituen.