Soldata-arrakala murrizteko ekintza-plan operatiboa

Erakundea:
Lana eta Enplegua

Helburuak

1. ARDATZA.- Soldata/ordua desberdintasuna murriztea

> Ordainsari-berdintasunari buruzko plan espezifikoa, zeina Lan Ikuskaritzak egingo baitu.

> Lan Ikuskaritzako langileei zuzendutako prestakuntza programa.

> Balizko soldata-diskriminazioei buruz informatzeko postontzi birtuala.

> Sexuagatiko soldata-diskriminaziorik ez izateko eskubideari buruzko sentsibilizazioa eta informazioa.

2. ARDATZA Lanaldi arloko desberdintasuna murriztea

> Berdintasunari buruzko Lan Ikuskaritzaren plan espezifikoa.

> Lan-hitzarmenetan emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana kontziliatzen laguntzeko neurriak ezartzea.

> Euskal produkzio-sistemaren ordutegia arrazionalizatzea. 

Eremua

Neurriak

> Berdintasun-planen euskal erregistroa sortzea.

> Establecimiento de cláusulas sociales para la priorización de las empresas que fomenten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

> Gizarte-arloko eragileen artean berdintasun arloko prestakuntza sustatzea.

> Sistematizazio eta gardentasun handiagoa bultzatzea enpresetako lanpostuen hautapen-, sustapen- eta balorazio-prozesuetan.

> Hitzarmen kolektiboetan genero-eraginari buruzko txostenak egiteko proiektu pilotua.

> Enpresetan soldata-gardentasun eta berdintasun handiagoa sustatzea.

> Klausula sozialak ezartzea bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea sustatzen duten enpresak lehenesteko. 

Aurrekontua

Ekintza horiek garatzeko 350.000 euroko aurrekontua izango dugu 2019. urtean, eta beste horrenbeste (350.000 euro) 2020. urtean.

Parte-hartzaileak eta eragileak

Lan eta Justizia saila