Ogasun eta Ekonomia Sailburuaren agurra

Pedro Mª Azpiazu Uriarte Ogasun eta Ekonomia Sailburua

Orrialde hau Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailarena da. Ongi etorri.  Espero dut nahi duzun informazioa bilatzea.

Jakinean egongo zarenez, sail hau arduratzen da urtero Euskadiko Aurrekontu Orokorrak egiteaz, finantza publikoen jasangarritasun- eta zorroztasun-testuinguru batean. Egiteko hauek ere badagozkigu: barneko kontrol ekonomikoa, zerga-administrazioa, finantza-politika, Ekonomia Ituna, Estatuari ordaindu beharreko kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak, eta Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Azterlan estatistikoak eta metodo ekonomikoak egitea ere gure eskumenen artean dago, horiei esker hobeto baitakigu zein den Euskadiren egoera.

Adeitasunez, agur.

Pedro María Azpiazu Uriarte,

Ogasun eta Ekonomia sailburua.

Sailaren informazio gehiago