Ekonomia eta Ogasuna

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ekonomia eta Ogasun Sailari:
  1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak zuzendu, landu eta kudeaketa orokorra egitea, bai eta jarraipena eta kontrola ere. Horrez gain, aurrekontu-programazioa egitea.
  2. Sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna.
  3. Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak.
  4. Laguntza eta dirulaguntza publikoen araubidea arautzea eta gainbegiratzea.
  5. Kredituaren antolamendua, finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. EAEren finantzaketa eta partaidetza publikoko tresna publikoen kudeaketa euskal sektore ekonomikoetan.
  6. Aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak.
  7. Diru-bilketaren kudeaketa, diruzaintza, zorpetzea eta bermeak ematea.
  8. Aseguru- eta berraseguru-jarduera, bai eta aseguru-bitartekaritzaren jarduera baimentzea eta kontrolatzea ere.
  9. Balore-merkatua.
  10. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak.
  11. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak. Transferitzeko eskumen edo zerbitzuak baloratzea, eta Estatuarekiko finantza-fluxuak finkatzea, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.
  12. Finantza-jarduera beste administrazio publiko batzuekin koordinatzea.
  13. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskala.
  14. Zergen administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.
  15. Ondarea eta kontratazioa.
  16. Gobernuaren politika ekonomikoa eta plangintza estrategikoa, bai eta programa eta politika publikoen ebaluazioa eta azterketa ere.
  17. Europako kohesio-politika, Europako berreskuratze- eta erresilientzia-funtsen plangintza eta azterketa.
  18. Ikerketa ekonomikoa. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena.
  19. Lehiaren defentsa.
  20. Estatistika.
  21. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  22. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio: «Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE)» eta «Lehiaren Euskal Agintaritza» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Finantzen Euskal Institutua» zuzenbide pribatuko ente publikoa.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Besteak

 • Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren bitartez.

 • Lehiaren Euskal Agintaritza

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomiako eta Europako Funtsetako Sailburuordetzaren bitartez, betiere haren autonomia organiko eta funtzionalari kalterik egin gabe, otsailaren 2ko 1/2012 Legeak ezarritako baldintzetan.

 • Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez.

KARGUAK

Pedro Maria Azpiazu Uriarte
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Besteak
 • Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren bitartez.

 • Lehiaren Euskal Agintaritza

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomiako eta Europako Funtsetako Sailburuordetzaren bitartez, betiere haren autonomia organiko eta funtzionalari kalterik egin gabe, otsailaren 2ko 1/2012 Legeak ezarritako baldintzetan.

 • Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez.

Ekonomia eta Ogasuna

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ekonomia eta Ogasun Sailari:
  1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak zuzendu, landu eta kudeaketa orokorra egitea, bai eta jarraipena eta kontrola ere. Horrez gain, aurrekontu-programazioa egitea.
  2. Sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna.
  3. Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak.
  4. Laguntza eta dirulaguntza publikoen araubidea arautzea eta gainbegiratzea.
  5. Kredituaren antolamendua, finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. EAEren finantzaketa eta partaidetza publikoko tresna publikoen kudeaketa euskal sektore ekonomikoetan.
  6. Aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak.
  7. Diru-bilketaren kudeaketa, diruzaintza, zorpetzea eta bermeak ematea.
  8. Aseguru- eta berraseguru-jarduera, bai eta aseguru-bitartekaritzaren jarduera baimentzea eta kontrolatzea ere.
  9. Balore-merkatua.
  10. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak.
  11. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak. Transferitzeko eskumen edo zerbitzuak baloratzea, eta Estatuarekiko finantza-fluxuak finkatzea, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.
  12. Finantza-jarduera beste administrazio publiko batzuekin koordinatzea.
  13. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskala.
  14. Zergen administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.
  15. Ondarea eta kontratazioa.
  16. Gobernuaren politika ekonomikoa eta plangintza estrategikoa, bai eta programa eta politika publikoen ebaluazioa eta azterketa ere.
  17. Europako kohesio-politika, Europako berreskuratze- eta erresilientzia-funtsen plangintza eta azterketa.
  18. Ikerketa ekonomikoa. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena.
  19. Lehiaren defentsa.
  20. Estatistika.
  21. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  22. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio: «Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE)» eta «Lehiaren Euskal Agintaritza» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Finantzen Euskal Institutua» zuzenbide pribatuko ente publikoa.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Besteak

 • Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren bitartez.

 • Lehiaren Euskal Agintaritza

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomiako eta Europako Funtsetako Sailburuordetzaren bitartez, betiere haren autonomia organiko eta funtzionalari kalterik egin gabe, otsailaren 2ko 1/2012 Legeak ezarritako baldintzetan.

 • Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez.

KARGUAK

Pedro Maria Azpiazu Uriarte
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Besteak
 • Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren bitartez.

 • Lehiaren Euskal Agintaritza

  Organismo autonomo administratiboa, Ekonomiako eta Europako Funtsetako Sailburuordetzaren bitartez, betiere haren autonomia organiko eta funtzionalari kalterik egin gabe, otsailaren 2ko 1/2012 Legeak ezarritako baldintzetan.

 • Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez.