EUSKADIKO
Garraio Behatokia

OTEUS

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Oteus Transporte de Mercancias EU

OTEUS
GIS kapituluak

Salgaien garraioa

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Errepidea

2020an, 105 miloi tona garraiatu ziren errepidez EAEn; hau da, 22.806 milioi tona/km.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Trenbideetakoa

2021an, 3,48 milioi tona garraiatu ziren trenbidean EAEn.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Airekoa

2022an, aireko salgaien garraioa 74,30 milioi tona izan zen horietatik 55,03 milioi nazioarteko garraiorako izan ziren, eta 19,27, estatuko garraiorako.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Itsasokoa

2022an, itsas salgaien garraioak 36,48 milioi izan ziren EAEko portu guztietan. Horietatik 36,18 milioi zamalanei dagozkie, eta gainerakoa tokiko trafikoari, hornidurari eta arrantzari.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Intermodalitatea

2.5 atalean, era intermodalean egindako salgaien trafikoa laburbiltzen da.