EUSKADIKO
Garraio Behatokia

OTEUS

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Oteus Transporte de Mercancias EU

OTEUS
GIS kapituluak

Salgaien garraioa

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Errepidea

2020an, 93,90 miloi tona garraiatu ziren errepidez EAEn; hau da, 20.103 milioi tona/km.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Trenbideetakoa

2020an, 3,04milioi tona garraiatu ziren trenbidean EAEn.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Airekoa

2020an, aireko salgaien garraioa 64,72 milioi tona izan zen horietatik 49,32 milioi nazioarteko garraiorako izan ziren, eta 15,39, estatuko garraiorako.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Itsasokoa

2020an, itsas salgaien garraioak 32.97 milioi izan ziren EAEko portu guztietan. Horietatik 32,54 milioi zamalanei dagozkie, eta gainerakoa tokiko trafikoari, hornidurari eta arrantzari.

autor: Mikel Arrazola – Archivo Argazki – Irekia

Intermodalitatea

2.5 atalean, era intermodalean egindako salgaien trafikoa laburbiltzen da.