Ogasuna eta Finantzak

Ogasuna eta Finantzak Noel D Anjou Olaizola
Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza Luis Barreiro Asumendi
Zerbitzu Zuzendaritza Mª Luz Ruiz Melendo
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa Javier Losa Ziganda
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Hernando Lacalle Edeso
Finantza Politikako Zuzendaritza Arantza Larrauri Aranguren
Aurrekontu Zuzendaritza Josu Iñaki Garay Ibañez de Elejalde
Ogasun Sailburuordetza Itziar Agirre Berriotxoa
Zerga Administrazioko Zuzendaritza Ane Etxenausia Aramburuzabala
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza David Alvarez Martinez
Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza Aitziber Beldarrain Robles
Ekonomia eta Europako Funtsetako Sailburuordetza Iñaki Barredo Ardanza
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza Alberto Ansuategi Cobo
Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritza Juan Alberdi Alberdi

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ekonomia eta Ogasun Sailari:

 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak bideratzea, prestatzea, horien kudeaketa orokorra, segimendua eta kontrola egitea, eta aurrekontuen programazioa egitea.
 2. Sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna.
 3. Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak.
 4. Laguntza eta dirulaguntza publikoen araubidea arautzea eta gainbegiratzea.
 5. Kredituaren antolamendua, finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. EAEk euskal sektore ekonomikoak finantzatzeko eta haietan partaidetza publikoa izateko dituen tresna publikoak kudeatzea.
 6. Aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak.
 7. Diru-bilketaren kudeaketa, diruzaintza, zorpetzea eta berme-emateak.
 8. Aseguru- eta berraseguru-jarduera, bai eta aseguru eta berraseguru pribatuen banaketa baimentzea eta kontrolatzea ere.
 9. Balore-merkatua.
 10. Gizarte-aurreikuspeneko entitateak.
 11. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak. Transferitzekoak diren eskumen eta/edo zerbitzuak baloratzea, eta finantza-fluxuak finkatzea eta kudeatzea, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.
 12. Finantza-jarduera beste administrazio publiko batzuekin koordinatzea.
 13. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskala.
 14. Zerga Administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.
 15. Ondarea eta kontratazioa.
 16. Jaurlaritzaren politika ekonomikoa koordinatzea, bai eta programa eta politika publikoen ebaluazioa eta analisia egitea ere.
 17. Europako kohesio-funtsen arloko politika.
 18. Ikerketa ekonomikoa. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena.
 19. Lehiaren defentsa.
 20. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 21. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Noel D'Anjou Olaizola
(2024/06/25 - ) Ogasun eta Finantzetako sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Ogasuna eta Finantzak

Ogasuna eta Finantzak Noel D Anjou Olaizola
Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza Luis Barreiro Asumendi
Zerbitzu Zuzendaritza Mª Luz Ruiz Melendo
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa Javier Losa Ziganda
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Hernando Lacalle Edeso
Finantza Politikako Zuzendaritza Arantza Larrauri Aranguren
Aurrekontu Zuzendaritza Josu Iñaki Garay Ibañez de Elejalde
Ogasun Sailburuordetza Itziar Agirre Berriotxoa
Zerga Administrazioko Zuzendaritza Ane Etxenausia Aramburuzabala
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza David Alvarez Martinez
Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza Aitziber Beldarrain Robles
Ekonomia eta Europako Funtsetako Sailburuordetza Iñaki Barredo Ardanza
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza Alberto Ansuategi Cobo
Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritza Juan Alberdi Alberdi

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ekonomia eta Ogasun Sailari:

 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak bideratzea, prestatzea, horien kudeaketa orokorra, segimendua eta kontrola egitea, eta aurrekontuen programazioa egitea.
 2. Sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna.
 3. Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak.
 4. Laguntza eta dirulaguntza publikoen araubidea arautzea eta gainbegiratzea.
 5. Kredituaren antolamendua, finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. EAEk euskal sektore ekonomikoak finantzatzeko eta haietan partaidetza publikoa izateko dituen tresna publikoak kudeatzea.
 6. Aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak.
 7. Diru-bilketaren kudeaketa, diruzaintza, zorpetzea eta berme-emateak.
 8. Aseguru- eta berraseguru-jarduera, bai eta aseguru eta berraseguru pribatuen banaketa baimentzea eta kontrolatzea ere.
 9. Balore-merkatua.
 10. Gizarte-aurreikuspeneko entitateak.
 11. Ekonomia Ituna, Estatuarentzako kupoak eta lurralde historikoen ekarpenak. Transferitzekoak diren eskumen eta/edo zerbitzuak baloratzea, eta finantza-fluxuak finkatzea eta kudeatzea, Gizarte Segurantzaren finantzaketari dagokionez.
 12. Finantza-jarduera beste administrazio publiko batzuekin koordinatzea.
 13. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskala.
 14. Zerga Administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak.
 15. Ondarea eta kontratazioa.
 16. Jaurlaritzaren politika ekonomikoa koordinatzea, bai eta programa eta politika publikoen ebaluazioa eta analisia egitea ere.
 17. Europako kohesio-funtsen arloko politika.
 18. Ikerketa ekonomikoa. Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena.
 19. Lehiaren defentsa.
 20. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 21. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Noel D'Anjou Olaizola
(2024/06/25 - ) Ogasun eta Finantzetako sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK