Natura-ingurunean eragin daitezkeen kalteei buruzko txostenak

DeskribapenaNatura-ingurunean eragin daitezkeen kalteei buruzko txostenaren eskaera

  • Hirigintza-antolamenduko tresnei dagokienez txostenak ematea (plan orokorrak, arau subsidiarioak, plan partzialak eta plan bereziak) (Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90. art.)
  • Txostena dagokion ingurumen-organoari ematea (Eusko Jaurlaritzaren ingurumen-organoa izan ezik), Ingurumen Ebaluazio Azterlanen izapidetzearen esparruan: plan, programa zein proiektuetarako (Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen (abenduaren 9ko 21/2013) 19., 21., 30., 34., 37. eta 46. art.)
  • Betelanen eta zabortegien kokapenarekin lotutako txostenak ematea (49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena, 112/2012 Errege Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena)
  • Baimenak emateko beste prozedura batzuren esparruko txostenak ematea (Itsasbazterren Araudi Orokorra onartzen duen urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuaren 152.6 art., Itsasertzei buruzko 22/88 Legearen 45.1 art. eta haren garapen-erregelamendua 98. art., ...)

 

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Sailburuordetza > Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Sailburuordetza > Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

  • Natura-ingurunean eragin daitezkeen kalteei buruzko txostenaren eskaera: 1066201
  • Natura 2000 Sareari ez erasatea egiaztatzeko ziurtagiria eskatzea: 1066202

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

 

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

 

Beste tramite batzuk