Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumen-hezkuntzari buruzko legeria

  • AGINDUA, 1998ko ekainaren 22koa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa, eta Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuena Unibertsitateaz Kanpoko Hezkuntz Sistemako Ingurugiro Hezkuntzarako Egitaraua onartzen duena.
  • AGINDUA, 1996ko ekainaren 26koa, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuarena eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, unibertsitateaz, kanpoko hezkuntza sisteman Ingurugiroarekiko Irakasbideen bidez, ingurugirohezkuntzaren garapena arautzen duena.
  • 202/1989 Dekretua, irailaren 19koa, Euskal Autonomi Elkarteko «Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegi»-en sortze eta ihardutze-modua araupetzen dituena.
  • AGINDUA, 1989.eko azaroaren 22koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Txurdinagako Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako ikastegia sortzen duena.
  • AGINDUA, 1991ko abuztuaren 30ekoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburuarena, Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Basauriko Ikastegia sortzen duena.
  • AGINDUA, 1991ko abuztuaren 30ekoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburuarena, Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Legazpiko Ikastegia sortzen duena.
  • AGINDUA, 1998ko azaroaren 11koa, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuena, Donostia-San Sebastiángo Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegia sortzeko dena.
  • AGINDUA, 2000ko apirilaren 3koa, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko sailburuena, Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegia sortzeko Gasteizen.
  • AGINDUA, 2005eko martxoaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuena, Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien «Ingurugela» izen espezifikoa onartzen duena.
Azken aldaketako data:  2015/03/05