Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumen-alorreko jendearen partaidetzari buruzko legeria

Nazioartekoa

  • Ingurumen-alorreko prozedura judizialak eta informazioa eskuratzeari, eta jendearen partaidetza bermatzeari buruzko Hitzarmena. Aarhus-eko Hitzarmena (leiho berri batean irekitzen da)

Estatukoa

  • Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, erabakietan publikoak parte hartzeko eta justiziara heltzeko 1998ko ekainaren 25ean Aarhusen (Dinamarka) sinatutako hitzarmena berresteko Agiria.
  • 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan inforrmazioa eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta juztiziara heltzeko eskubideak arautzen dituena (2003/4/CE (leiho berri batean irekitzen da) eta 2003/35/CE Zuzentarauak (leiho berri batean irekitzen da) barneratzen ditu).

Euskadi

  • 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena.

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa daukaten baimenak

Ingurumen baimen bateraruak

  • 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzkoa.
  • 509/2007 Errege Dekretua, kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzeko eta betearazteko Erregelamendua onartzen duena.

Genetikoki eraldatutako organismoak

  • 9/2003 Legea,   genetikoki eraldatutako organismoak modu mugatuan erabili, borondatez askatu eta merkaturatzeari buruzkoa.
  • 9/2006 Legea , apirilaren 28koa, hainbat planek eta programak ingurumenaren gainean duten eraginari buruzkoa.
  • 8/2003 Legea, abenduaren 22koa, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena.

Azken aldaketako data: