Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Geologia interesdun Lekuen Inbentarioa

Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioa (GIL) da EAEko Geodibertsitatearen Estrategia prestatzeko oinarria. Urdaibaiko Biosfera Erreserban egindako lanen jarraipena da.

Gaztelubehekoa-Gaztelugoikoako Paleozoikoko itsas bizitzaren hondakinak

Burkailekuko Paleozoikoko hondakin begetal kontinentalak

Arroka metamorfikoak Aiako Harriko granitoarekiko ukipenean

Aiako Harriko granitoaren fazies hibridoak

Leungo Harkaitzetako Buntsandsteina

Adarra mendiko Buntsandsteineko mendi-gailur diaklasatua eta bloke-erorketa

Bakioko buztinak eta ofitak

Urbiako sakonunea

Arritzagako sakaneko ebaki Jurasiko-Urgondarra

Urizaharreko errotako ur-begia

Arteako Weald beltzeko seriea

Igoroingo sakana

Gernikako antiklinala

Arnarri muturreko multzoa

Ereñoko Kanteragorria

Raneroko plataforma karbonatatuaren ertza

Aldeacuevako olistolitoa

Peñalbako plataforma karbonatatua

Anbotoko kareharriak eta tontorrak

Garbeako hareharriak

Eginoko kareharriak

Matxitxakoko flysch beltza

Zazpi Hondartzetako flysch beltza (Kardal-Saturraran)

Armintzako flysch beltza

Alkoleako muturreko flysch beltza

Gaztelutxoko zehar-ebakia (Azkorriaga punta)

Sakonetako flysch karetsua

Deba-Zumaiako flysch hareatsua, Goi Kretazeokoa

Subillako kareharriak

San Tirso gaina

Galarretako tuparriak, Goi Kretazeokoak

Aritzatxuko olistolitoa

Azazeta mendateko Goi Kretazeoa

Larranoko kareharriak eta basaltoak

Meñakozeko kuxin-labak

Fruizeko basaltoak

Soraluzeko kuxin-labak

Eibarko dikea

Elgoibarko lakolitoa

Urretxuko harrobiko gabroak

Karakateko ebaki bolkanikoa

Uarkako multzo bolkanikoa

K-T muga Zumaian

K-T muga Sopelan

Zumaiako Paleozenoa eta GSSPak

Sobrongo arroilaren serie estratigrafikoa

Okinako haizpitarteko ebakia

P-E muga Zumaian

Gorrondatxeko Eozenoa (GSSP)

Jaizkibeleko Eozenoko flyscha Arandoaundia muturrean

Lozako sinklinaleko aintzira-kareharriak

Mirutegiko Eozenoko kareharriak (Entziako partzuergoa)

Kripaneko konglomeratuak

Pobesko konglomeratuak

Lapuebla de Labarcako ibai-serieak

Itxinako karsta

Arbietoko dolina

Badaiako dolina-zelaia

Haitz Zurietako orratz erako karsta

Olazko poljea

Indusiko karsta

Omako haran itxia eta dolinak, eta Bolunzuloko hobia

Mutriku-Debako pinakulu-karsta

Pozalaguako leizea

Arrikrutzeko leizea

Goikoetxeko leizea

Torca del Carlista

Leze leizea

Delika arroilako Nerbioi ibaiaren ur-jauzia

Goiuriko ur-jauzia

Oiartzun ibaiaren terrazak

Mañuetako ibai-terrazak

Iraetako meandroa

Ozioko trabertinoak

Purón ibaiaren haitzartea

Gaviota gas naturaleko hobia

Jaizkibeleko ibai-haranak

Caicedo-Yusoko aintzira

Salburuako hezeguneak eta kuaternarioa

Guardiako aintzirak

Gesaltzako hobia

Arantzazuko arroilaren ur-begiak eta galeriak

Zazpiturrietako ur-begia

Aretxabaletako eta Eskoriatzako iturbegi sufretsuak

San Anton mendiko tonboloa

Sobroneko ur termalak

Arritzagako haran glaziarra eta morrenak

Gaztelugatxeko San Juan

Donostiako badia

Barrika-Galeako paleozabalgunea

Astondoko duna fosilak

Lagako hondartza eta dunak

Barrikako hareak

La Arena hondartza eta dunak

Kiputzeko Kuaternarioko aztarnategia

Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua

Oka ibaiko estuarioaren behealdea

Oka ibaiko estuarioaren goialdea

Pasaia-Donostiako labar estrukturalak

Ogoñoko labar bertikala

Sakonetako marearteko zabalguneko multzo geomorfologikoa

Pikoteko luizien itsasertzeko multzo geomorfologikoa

Itzurun hondartzako multzo geomorfologikoa

Elantxobeko luizia

Matxitxakoko luiziak

Arritzagako kobre-meatzeak

Karrantzako kolubioiak

Alluitz mendiko elurtegia

Pico del Fraileren pinakulua

Markinezeko pinakuluak

Carrias Harriko tontorra eta monolitoak

Txindokiko tontorrak eta kareharriak

Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea

Urduñako modelatu estrukturala (mesa)

Labetxuko higadura-formak (Jaizkibel)

Añanako diapiroa

Galea lurmuturreko tolestura sinklinala

Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio

Aitzandi lurmuturreko tolestura

Ataungo domoa

Valderejoko itxiera periantiklinala

Ozioko antiklinala

Pirinioen hegoaldeko aurrezamalkadura Conchas de Haron

Urrutxuako K-T muga

Billao lurmuturreko multzoa

Hernioko sinlinal esekia (erliebe alderantzizkatua)

Debako septariak

Zambranako ugaztunak

Urizaharreko anbar-hobiak

Gesaltza Añanako ugaztun tertziarioen iknitak

Zeanuriko arrain fosilak

Galea lurmuturra-Tunelbocako nummuliteak

San Rokeko ammoniteak eta koralak

Mundakako koralak eta orbitolinak

Zumaia-Getariako Eozenoko flyscheko iknofosilak

Jaizkibeleko seudo-paramoudrak

Murgiako zingira-fauna eta -flora

Raneroko dolomitak

Arditurriko meatzeak

Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa)

Laia-El Saucoko (Galdames) burdina-filoiak

Gesaltza Añanako gatz-larrainak

Pauleko igeltsu-meatzeak

Pozalaguako barita

Angela meatzea (Matienzo)

Valnerako failako kaltzita espatikoa

Mutiloako domoko meatzegunea (Troya meatzea) (PDF, 20 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia

Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia

Maeztuko asfaltoak

Lan horretan geologiaren arlo desberdinetako adituek hartu dute parte, Euskal Herriko Unibertsitatekoak zein enpresa eta erakunde pribatuetakoak:

 • Estibaliz Apellaniz dk. (Paleontologia)
 • Arantza Aramburu dk. (Kuaternarioa, petrologia sedimentarioa eta estratigrafia)
 • Manuel Carracedo dk. (Petrologia igneoa)
 • Alex Cearreta dk. (Itsas bazterreko Kuaternarioa)
 • Luis Eguiluz dk. (Arabako geologia)
 • Pedro Gil Crespro dk. (Mineral-aztarnategiak eta -baliabideak)
 • Mikel López-Horgue dk. (Estratigrafia eta paleontologia)
 • Koldo Martinez-Torres dk. ( Geologia estrukturala)
 • Mari Jose González Amuchastegui dk. (Geomorfologia)
 • Inma Mugerza dk. (Hidrogeologia)
 • Jose Angel Torres (Paleozoikoko paleontologia)
 • Patxi García Garmilla dk. (Estratigrafia eta paleontologia (Weald faziesa)
 • Laura Damas Mollá dk. (Petrologia sedimentarioa eta geomorfologia)
 • Ainara Badiola Kortabitarte. (Paleontologia)
 • Jone Mendikoa Larrauri (Paleontologia)
 • Miren Mendia dk. (Petrologia igneoa y metamorfikoa, eta geologia estrukturala)
 • Asier Hilario dk. (Geologia eta geomorfologia)

Azken aldaketako data: