Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Saila

Aurrera

Ekintzaile eta berriki sortutako enpresa txiki eta ertainei zuzendutako epe luzeko finantziazio-ildoa, inbertsioen eta kapital zirkulatzailearen beharrak finantzatzeko, ELKARGIk bermatuta.

INBERTSIOA, ZIRKULATZAILEA, ETE, EKINTZAILETZA

Helburua

Tamaina txikieneko eta sorrera berriko enpresei finantzaketarako sarbide zailtasun garrantzitsuak saihestea, epe luzerako beharrezko baliabideak emanez haien proiektuaren bermearekin.

Onuradunak

Finantzaketa hau eskatu ahalko dute enpresa pribatuek, pertsona fisiko edo juridiko izanik ere, enpresa txiki edo ertainak badira, eta industria izaerako eta elkartutako zerbitzuetako jarduera ekintzaile bat garatzen badute, eta oinarri teknologikokoak eta/edo berrikuntzakoak irizten diren informazioaren eta komunikazioaren gizarteko eremukoak.

Baldintza nagusiak

 • Inbertsio osoaren gutxienez % 30 finantzaketa funts propio bidez estaltzea.
 • Helbide soziala, erabakitzeko gunea eta/edo gutxienez jarduera gune bat Autonomia Erkidegoan kokatuta izan beharko du.
 • Eskaria jarduera hasi zenetik baino hiru urte lehenago aurkeztea.
 • 3 urteko epemugan gutxienez 3 lanpostu sortuko dituen Enpresa Proiektu bat izatea, eta epe horretan bertan bere establezimenduen kokapena Autonomia Erkidegoan mantentzeko konpromisoa.
 • Foru-ogasunekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.
 • Edozein itzulketa-prozeduraren ordainketa-betebeharrak beteta izatea
 • Ez izatea inolako zigor penalik ez administrazio-zigorrik, diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duenik
 • Ez izatea konkurtso-deklaraziorik edo halako eskaririk, eta ez izatea kaudimengabea ezein prozeduratan.
 • Egoitza fiskala paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean ez izatea.
 • Ez egotea taldeko kaudimengabezia-prozedura batean, edo ez betetzea taldeko kaudimengabezia-prozedura batean egoteko baldintzak, bere hartzekodunek eskatuta.

 

Kostu finantzakorrak

Finantzatuko dira hirugarrenengandik jasotako aktibo finkoak instalatu, zabaldu eta/edo hobetzera zuzendutakoak, eta aktibo zirkulatzailea.

Maileguaren baldintzak

 • Tresna: mailegua, EBSaren bermearekin.
 • Lerroaren muga: 10.000.000 euro.
 • Zenbatekoa: gutxienez 50.000 euro eta gehienez 250.000 euro.
 • Epea / ezaldia: gehienez ere 7 urte, kapitalaren amortizazioan 2 urterainoko gabezialdiarekin.
 • Interes-mota: 12 hilabeterako Euriborra gehi % 1,25 (gutxienez % 1,25).
 • Kuotak: hiruhilekokoak, hiruhileko natural bakoitzaren amaieran.
 • Bermeak: ELKARGI EBSaren bermea.
 • Komisioak: komisio osagarririk gabe, ELKARGI-ren berezko baldintzez harago. Horien artean daude:
  • Formalizazio-komisioa: formalizatutako zenbatekoaren % 0,50.
  • Abalaren komisioa: urteko % 1 arte eragiketa bakoitzaren zenbatekoaren gainean, formalizazioaren unean kitatuta.
  • EBSaren partaidetza sozialen harpidetza eta ordainketa, abalatutako eragiketaren zenbatekoaren % 4ko balioarekin.

Europako Inbertsio Bankuak (EIB) linea hau finantzatzen laguntzen du, EIBk IVF-ri ETE eta MIDCAPetarako emandako maileguaren bidez.

EIB Europar Batasuneko finantza-erakundea da, 1958an Erromako Itunak sortua, eta haren bazkideak EBko estatu kideak dira. Estatu kideen integrazio ekonomikoa eta gizarte-kohesioa bultzatuko duten inbertsioak finantzatzea du xede.

EIBtik datorren finantzaketak kreditu-iturri alternatiboen aldean baldintza hobeagoak ditu. Horrek aukera ematen dio IVF-ri onura bat emateko kostuari eta epeari dagokienez EIBk inbertsioaren xedeari, ekoizpen-sektore motari, enpresaren tamainari, proiektuaren kostuari eta finantzaketa-epeari buruz ezartzen dituen hautagarritasun-irizpideak betetzen dituzten proiektuen finantzaketari.

Enpresa onuradunek finantzazioa eskatzen den Enpresa Proiektuaren deskribapen memoriarekin batera aurkeztu beharko dute eskaera, Business Innovation Centres (BIC) hauen bidez:

BIC Araba

BIC Gipuzkoa

BEAZ

BIC BIZKAIA

BIC Bizkaia Ezkerraldea

Informazio osagarria

IREKIA

ELKARGI SGR

Azken aldaketako data: