Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko estatistika-eragiketak.

 • Arduraduna: Zerbitzu Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
 • Helburua: EAEn zenbat, zer eta non eraikitzen, birgaitzen eta eraisten den jakitea. Alokairurako udal-etxebizitzen parkea kuantifikatzea eta babes publikoko etxebizitzak eraikitzera bideratutako udal-lurzoruaren erosketa ezagutzea, honako estatistika-eragiketa honen bidez: Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko estatistika.
 • Legitimazioa:
  • Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko.
  • Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.
 • Hartzaileak:
  • EUSTAT
  • Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-erakundeko kideak
  • Herri-lanen eta hirigintzaren arloan eskuduntza duen ministerioa.
 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere (www.euskadi.eus/zerbitzuak/10842/).
 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
  www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/160000-capa2-eu.shtml

Araudia:

ID: 1600