Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Araudia

Euroaren eta estatuaren eremuko aplikazio-arauez gain, honako hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko xedapen orokor espezifiko nagusiak, herritarren arretari eta zerbitzu digitaletarako irispideari dagokienez:

Lege honen ondorioetarako, herritarrekiko interakziotzat hartzen da harreman-espazio eraikitzaile bat sortzeko antolatzen diren prozesu eta bitartekoen multzoa, herritarrei beren eskubideak baliatzeko, beren betebeharrak betetzeko eta informazioa eskuratzeko aukera emango diena, oinarri gisa, alde batetik, gai publikoetan informatuta dauden, parte hartzen duten, aktiboak diren eta erantzunkideak diren herritarrak lortzeko, eta, bestetik, herritarrentzat irekiagoa eta irisgarriagoa den eta kudeaketa gardenagoa duen administrazioa lortzeko.

Helburu hauek ditu: Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak kudeatzen dituen politika publikoei eta ematen dituen zerbitzuei buruzko informazioa eta orientazioa ematea; herritarrei administrazio-izapideak egiten laguntzea; eta herritarren partaidetza- eta lankidetza-prozesuen ezarpena sustatzea. (75. artikulua).

 • Euskal sektore publikoa osatzen duten subjektu guztiek "zerbitzuaren" printzipioa beteko dute beren jardunean, eta haien helburua da objektibotasunez zerbitzatzea guztion ongia eta interes orokorrak, beren eginkizunak herritarrei ahalik eta zerbitzurik onena ematera bideratuta. (5. artikulua).
 • Funtzionamenduaren eta herritarrekiko interakzioaren printzipioak 63. artikuluan arautzen dira, eta administrazio elektronikoari buruzko printzipioak, berriz, 68. artikuluan, tresna eta kanal gisa.
 • Herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekiko harremanetan dituzten eskubideak eta betebeharrak 64. artikuluan arautzen dira, eta administrazio elektronikoaren arloko eskubideak, berriz, 69. artikuluan.
 • 75. artikuluak Herritarrekiko Harremanetarako Kanal Anitzeko Sistema arautzen du (kanal presentzialak, telefonikoak edo telematikoak, Interneten oinarritutako bitartekoak erabiliz).
 • Zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak 76. artikuluan arautzen dira; xedapen eta komunikazioak 77. artikuluan; espedienteak 78. artikuluan; eta erregistro publikoetako hizkuntza 79. artikuluan.
 • 72. artikuluak administrazio-prozedura elektronikoak sinplifikatzeko neurriak ezartzen ditu, organo eskudunek kontuan hartu beharrekoak.
 • 70. eta 71. artikuluek administrazio elektronikoaren eta parte-hartze publikoaren eredua bitarteko elektronikoen bidez garatzea xedatzen dute.

Arau honek herritarrei arreta egokia emateko beharrezkoak diren tresna guztiak biltzen ditu, zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoen bidez ikuspegi berri batekin eta haietarako sarbide berri batekin; bitarteko horiek herritarrekiko interakziorako beste kanal bat baino ez dira.

Estekan, testu osoa ikus daiteke, bai eta edukiak bilatzea errazten duen artikuluaren aurkibidea ere. Hala ere, honako hauek nabarmendu behar dira:

 • Herritarrei arreta emateko printzipio orokorrak.
 • Herritarrei arreta emateko betebehar orokorra.
 • Herritarren eskubideak eta betebeharrak.
 • Kanala hautatzeko kasuak eta administrazio publikoarekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta dauden kasuak.
 • Herritarrei arreta emateko funtzioak, modalitateak eta mailak.
 • Herritarrei arreta emateko informazioa: orokorra, espezializatua eta partikularra.
 • Interneteko presentzia: egoitza elektronikoa, iragarki-taula elektronikoa, edukiak eta datuak irekitzea eta berrerabiltzea, eredua eta arauak, irisgarritasuna...
 • Zerbitzu eta prozedura elektronikoak: herritarrei arreta, laguntza eta laguntza ematea bitarteko elektronikoak erabiltzean.
 • Izapidetze elektronikoa eta kanal elektronikoa: identifikazioa, sinadura eta egiaztapena, interesdunen ordezkaritza, dokumentuen erregistroa, komunikazioak eta jakinarazpenak, dokumentuen kudeaketa, dokumentuen kopiak.
 • Herritarrei arreta emateko aurrez aurreko kanala: aurretiazko hitzordua, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak.
 • Herritarrei arreta emateko beste kanal batzuk: telefono bidezko kanala, berehalako mezularitza, elkarrekintzak eta komunikazio informalak.
 • Herritarrentzako arretaren kalitatea: zerbitzu-kartak, kontrola, jarraipena eta ebaluazioa, entzute aktiboa, herritarrek zerbitzu publikoetan parte hartzea...
 • Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak.

Azken aldaketako data: