Sexu-izaerako delituen ziurtagiria: sexu-izaerako deliturik egin den ala ez egiaztatzen duen ziurtagiria

registro central de delicuentes sexuales

Adingabeekin lan egiten duten langile edota boluntario ororentzat beharrezkoa da sexu delitua egiteagatiko aurrekari penalak ez dituztela egiaztatzea 2016ko martxoaren 1etik aurrera.

Helburua adingabeak arrisku egoera posibleetatik babestea da. Datuak, berariaz sortutako sexu-izaerako delitugileen erregistroarekin konparatuko dira. 

Ziurtagiria eskatu behar dutenek informazioa eta eman beharreko urratsak kontsulta ditzakete EGKren web orrian.