Birgaitze integral eta efizienterako jabeen erkidegoen obretarako laguntzak

Esku-hartze horiek, gutxienez, energia-efizientzia, irisgarritasuna eta suteen aurreko segurtasuna hobetzeko jarduketak jorratu behar dituzte, modu globalean eta aldi berean.

Kanpoko gaigarritasuna hobetzeko jarduketak ez dira nahitaezkoak.

 • Energia-efizientzia hobetzea: berokuntzaren urteko energia-eskaria gutxienez % 50 murriztuko duten inguratzaileko jarduketak; energia primario berriztaezinaren kontsumoa gutxienez % 20 murriztuko duten jarduketak (adibidez, eguzki-kolektoreen instalazioa, etab.); monitorizazio-sistemari lotutako energiaren kudeaketa aurreratuko sistemak laguntzea (etxebizitzen % 80 gutxienez).
 • Irisgarritasuna hobetzea: igogailuak instalatzea, eskailerak hunkitzea barne; igogailuak zero kotara egokitzea eta/edo neurriak egokitzea (irisgarritasuna); ibilbide irisgarrien bermea; zentzumen-irisgarritasuna hobetzea.
 • Suteetarako segurtasuna hobetzea: detekzio- eta alarma-sistemak, ebakuazio-sistemak (larrialdietako argiztapena), suteak itzaltzeko sistemak (su-itzalgailuak eta tutu lehorra)
 • Kanpoko bizigarritasuna hobetzea (aukerakoa): balkoiak eta terrazak, handitzea/luzatzea.
 • Ordainsari profesionalak.
 • EITa idazteko ordainsari profesionalak.
 • Obrak egitearen kostua, ezinbestekoak diruz lagundu beharreko jarduketetarako, zergak kanpo. Proiektua onartu ondoren gauzatuta, ziurtatuta eta fakturatuta egon behar dute, eta obra-amaierako ziurtagiriaren data baino lehen. Zer betekizun bete behar dira?
 • Jarduketak beren kontura egiten dituzten jabeen erkidegoak
 • Birgaitze-jarduketak egin ditzaketen eraikuntza-enpresak, eraikinen errentariak edo emakidadunak, edo horien zati bat. Hori egiaztatzeko, eraikinaren jabetzari buruzko indarreko kontratua edo administrazio-ebazpena aurkeztu beharko da.
 • Pertsona fisiko edo juridikoak, pribatuak edo publikoak, ondasun-erkidegoak edo bestelako unitate ekonomiko edo ondare banandua, baldin eta eraikinaren etxebizitza baten jabea, errentaria, gozamenduna edo eskubide errealen edo beste batzuen titularra bada eta etxebizitza hori erabiltzeko eta aprobetxatzeko legitimatzen badu. Kasu horretan, irisgarritasuna sustatzeko lerro berezia aukeratu ahal izango dute, eta 1. eta 2. lerroetako pertsona indibidualentzako baldintzak bete beharko dituzte.
 • Eraikinak:
  • Familia anitzeko egoitzak, gutx. 4 etxebizitza. 1980 baino lehenagokoak.
  • Hirigintza- eta egitura-egokitzapenarekin, araudiaren arabera.
  • Gutxieneko bizigarritasun-baldintzak, 317/2002 Dekretuaren arabera (abenduaren 30eko IV. eranskina).
  • Gainera, gabezia hauek izan behar ditu: efizientzia energetikoa D kalifikazioarekin edo gutxiagorekin. Irisgarritasunaren kasuan, igogailurik ez izatea, irisgarria/erabilgarria ez izatea, edo bide publikotik zero kotako irisgarritasuna bermatu ezin izatea. Eta, gainera, DB-SI betekizunak ez betetzea eta/edo suteak detektatzeko eta alarma jotzeko sistemarik ez izatea.

Itzuli beharrik gabeko laguntzak: laguntzaren zenbatekoak eta ehunekoak esku-hartzearen azpilerroaren arabera handituko dira:

 • ? 1. azpilerroari dagozkionak: % 2, aginduan jasotako tauletan adierazitakoen aldean.
 • ? 2. azpilerroari dagozkionak: % 1, tauletan adierazitakoen aldean.

Gainera, esku-hartzean sartutako atarien kopuruaren arabera, ehuneko zuzentzaileak aplikatzen zaizkie laguntza-lerro honetako zenbatekoei eta ehunekoei:

 • ? Lau atari edo gehiago: % 3 tauletan adierazitakoen aldean.
 • ? Hiru atari: tauletan adierazitakoen % 2.
 • ? Bi atari: tauletan adierazitakoen % 1.

Mailegu kualifikatuak: irisgarritasun-obrak eskatzen dituzten jarduketa babesgarrietan, aurrekontuaren zati horretarako, kontzeptu horrengatiko laguntzak kenduta, zenbateko bat zehaztuko da, eta mailegu bidez estali ahal izango da, irisgarritasuna sustatzeko lerro bereziaren onuradunek eskuragarri izan dezaten. Subsidioaren urteko interes efektiboa % 0 izango da maileguaren iraunaldi osoan (tasa aldakorra, finkoa eta mistoa). Hau da, ez da interesik ordainduko.

Hurrengo aukeran klik eginda egoitza elektronikora sartzeko:

Acceso a sede electrónica

Esku-hartze horiek, gutxienez, energia-efizientzia, irisgarritasuna eta sute-arriskuaren aurreko segurtasuna hobetzeko jarduketei heldu behar diete, modu globalean eta aldi berean.

Aukeran, etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak jaso ahal izango dituzte proiektuek.

EIT txostenak 1., 2. edo 3. mailako obrak jasotzen baditu, esku-hartzeak akats horiek konpontzeko obren aurreikuspena jaso beharko du. Era berean, etxebizitzetako batek gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen ez baditu.

Jarduketak 30 hilabeteko epean amaitu beharko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita.