Laneko Ikuskaritzak 1.739 gutun gehiago bidali dizkie enpresei, 4.859 kontratu berrikus ditzaten eta legedira egoki ditzaten

Argitalpen-data: 


      Inspeccion_de_trabajo.jpg
  • Kanpaina berri honen helburua da irregulartasunak zuzentzea aldi baterako kontratuetan eta aldizkako kontratu finkoetan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Ikuskaritzak 1.739 gutun bidaliko dizkie datozen egunetan Euskal Autonomia Erkidegoko beste hainbeste enpresari, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Tresnaren arabera egoera irregularrean egon litezkeen 4.859 kontratuen egoera berrikus dezaten. Zehazki, aldi baterako kontratazioaren egiturazkotasunari buruzkoak dira, bai eta aldizkako kontratu finkoaren erabilera irregularrari buruzkoak ere.

Azken urteotan ohikoa den bezala, jarduera hori Estatuko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin lankidetzan egiten da, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Tresna batera garatuz eta erabiliz. Sistema informatiko horrek lan-arloko arau-haustetzat har daitezkeen egoera irregularrak detektatzen ditu. Iruzurraren aurka borrokatzeko tresnak, teknologia erabiliz, aukera ematen du datuak gurutzatzeko eta kontratazioaren arloan irregulartasunak edo arau-urratzeak gerta daitezkeen egoerak detektatzeko.

Urteko lehen bidalketa honetan, alde batetik, 1.154 gutun igorriko zaizkie beste hainbeste enpresari, non jakinarazten den irregulartasun potentzialak antzeman direla aldi baterako kontratuen erabileran. Horietan azaltzen da aldi baterako kontratazioa enpresen aldi baterako beharrei lotuta dagoela, eta ez egiturazko lanpostuak betetzeari, eta horrek justifikaziorik gabeko kontratazioa eta, ondorioz, lege-iruzurra ekar dezakeela. 1.154 kasu horietan, ikusi da plantillako lanpostu iraunkor batzuk izaera horrekin bat ez datozen kontratuekin betetzen ari diratekeela. Jokabide hori gaur egun enplegatuak altan dituzten enpresen % 1,6an soilik ikusten da.

1.154 eskutitzetatik 132 Arabako enpresei dagozkie, 261 kontraturekin, 325 Gipuzkoakoei (631 kontratu) eta 697 Bizkaiakoei (1.790 kontratu). Guztira 2.682 langileri eragin liezaieke.

Era berean, bigarren komunikazio-eredu bat dago, Euskal Autonomia Erkidegoko 585 enpresak jasoko dutena, aldizkako kontratu finkoaren erabileran irregulartasun potentzialak hauteman ondoren. Kasu honetan, Arabako 76 enpresari, Gipuzkoako 195 enpresari eta Bizkaiko 314 enpresari jakinarazi die ezin dela izaera finko eteneko lan-harremantzat hartu denboran etenik gabe mantentzen den lan-harremana. Jakinarazitako gutunek 212 kontraturi eragiten diete Araban, 509ri Gipuzkoan eta 1.456ri Bizkaian. Jokabide hori gaur egun langileak altan dituzten enpresen % 2an soilik ikusi da. Modalitate honetan iruzur egiten ari diren kasuak 2022an abian jarritako eta oraindik konpondu ezin izan diren talka-planetatik eratorritako ikuskapen-jarduketaren ondorioz berrikusten ari direnen osagarriak dira.

Bi kasuetan, enpresei hilabeteko epea ematen zaie irregulartasunak borondatez zuzentzeko, ikuskapen-jarduera hasi aurretik.

2022an, Ikuskaritzak abian jarritako talka-planek aldizkako 494 kontratu finko mugagabe bihurtzea lortu zuten, aldi baterako beste 5.239 kontratuz gain.