FEDERek Eusko Jaurlaritzaren energia-eraginkortasunaren arloko ekintzak babesten ditu

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF), 2014-2020 aldirako EGEF Euskal Autonomia Erkidegoko Programa Operatiboaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko Lakua Gunean energia-eraginkortasunaren arloan egindako hainbat ekintza babestu ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko irailaren 22ko 178/2015 Dekretuak oinarrizko helburuak eta berariazko neurriak ezarri zituen, denbora-irizpide zehatzei lotuak, eta euskal administrazioak aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko duen paper eredugarria azpimarratzen zuten. Ildo horretan, aurrezteko neurriak ezarri ziren, lehendik zeuden eraikinen inguratzaile termikoaren birgaitze energetikotik eta berokuntza- eta klimatizazio-instalazio teknikoen energia-eraginkortasuna hobetzetik datozenak. Neurri horiek 2020tik 2022ra bitartean egindako hainbat jarduketaren lizitazioan eta esleipenean islatu ziren.

Energia-eraginkortasunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia dagoen Vitoria-Gasteizko Lakua Gunean instalazioak hobetzeko zenbait jarduketa identifikatu ziren, energia eta ekonomia aurrezteko potentzial handiarekin. Horien artean, inguratzaile termikoekin zerikusia zutenak nabarmentzen ziren. Horiek ikuskatu egin ziren maila teknikoan zuten portaera eta egokitze-maila ezartzeko, bai arauen eskakizunetara, bai balizko berritze-aukeretara, eskuragarri zegoen teknologiaren arabera. Administrazioaren helburua Lakuako arotzeriak ordezkatzea izan zen.

Obraren tamaina eta aurrekontua kontuan hartuta, lanak ondoz ondoko faseetan egitea planteatu zen. 2020an, hego-mendebaldeko fatxadaren zati bat (1. fasea) egin zen Lakua 2 eraikinean, eta klimatizazio-sistema batzuk hornitu eta instalatu ziren. 2021ean, hego-mendebaldeko fatxada horretako arotzeriaren ordezkapena amaitu zen (2. fasea), eta hego-ekialdeko eta ipar-mendebaldeko testeroetako errezel-hormen ordezkapena egin zen, lehendik erabilitako arotzeria-eredu berdinarekin.

Eta 2021etik 2022ra bitartean, zenbait erreforma egin ziren lehendik zeuden eraikinetan, hala nola sabaiak eta argiztapena eraberritzea, M eta N eraikinetako bigarren solairuko eta Lakua 1eko beheko eta lehenengo solairuetako led-en bidez, eta Lakua 2ko hego-mendebaldeko fatxadako eta gortinako hormetako arotzeriak ordeztea.

Jarduketa horiek guztiak Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritzak EAEko instalazio eta eraikin publikoetan egindako Eraginkortasun Energetikoko eta Energia Berriztagarrietako Jarduketak eragiketaren parte izan ziren. Eragiketa honek bi milioi euro baino gehiagoko kostua izan zuen, eta Europar Batasunak % 100ean finantzatu zituen, 2014-2020 EGEF Euskadiko Programa Operatiboaren 20. ardatzaren (REACT-UE) barruan, COVID-19aren pandemiaren eta haren ondorio sozialen testuinguruan krisia konpontzen laguntzeko, eta ekonomiaren errekuperazio berde, digital eta erresiliente bat prestatzeko ', zehazki, REACT-UE 4 Helburu Espezifikoan (ekonomia berde baterako trantsizioan laguntzen duten inbertsioei laguntzea).

Egindako esku-hartzeek Euskaditik ekonomia berderako trantsizioa bultzatzen laguntzen dute