Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea

Deskripzioa 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea 2021eko urtarrilaren 26an eginiko bilkuraren ondorioz sortu da. Kide anitzeko organoa da, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailari atxikia, baina erabateko autonomia funtzionala du. Ertzaintzaren edo Euskadiko Udaltzaingoen barruko edozein jokabide edo jardunbide ikertuko du, baldin eta horietatik eskubide-urraketarik egon dela ondorioztatzerik badago. Batzordearen xede nagusia da legitimitatea eta herritarren konfiantza indartzea, hau da, polizia-jardunaren gaineko kontrolen neutraltasunarekiko eta objektibotasunarekiko konfiantza indartzea.   

Bere sorrera eta eginkizunak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuan arautzen dira, hain zuzen ere 17. artikulutik 20.era zehaztutakoan (PPTX, 147 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Batzordekideek ez dute inolako lansaririk jasoko euren lanen truke. Nolanahi ere, zerbitzu-arrazoiengatiko kalte-ordainak kobratu ahal izango dituzte. Euskadiko Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan partida espezifiko bat ezarriko da, batzordeak bere lanak egin ahal izateko behar bestekoa.   

Eginkizunak

  • Ertzaintzaren edo Euskadiko Udaltzaingoen barruko edozein jokabide edo jardunbide ikertzea, dela ofizioz dela edozein alderdik hala eskatuta, baldin eta eskubideak urratzeagatiko kexaren bat jaso bada.
  • Ofizioz eta nahitaez ikertzea poliziaren esku-hartze edo operatiboen testuinguruan edo polizia-zaintzak dirauen bitartean norbait hiltzen bada edo larriki lesionaturik suertatzen bada.
  • Jardunbide onak gomendatzea, poliziaren kode deontologikoarekin bat ez datozen jokabide-patroiak edo jardunbideak identifikatzea, eta neurri zuzentzaileak edo prebentziozkoak proposatzea.

Osaera 

Batzordea batzordeburuak eta bost batzordekidek (PPTX, 559 KB) (leiho berri batean irekitzen da) osatuko dute (PDFak TXERTATU, CVekin). Horretarako, emakumeen eta gizonen presentzia paritarioaren printzipioa beteko da, eta hautatuek prestigio aitortua, sinesgarritasuna eta esperientzia izan beharko dute segurtasun publikoaren arloan, zuzenbidean, soziologian, medikuntzan, psikologian, etikan eta antzeko arloetan. Kideen herenak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren eskaletan eta kategorietan egin diren edo orain dauden pertsonen artetik aukeratuak, eta, gutxienez, hamabost urteko esperientzia izan beharko dute kidegoan; kideen beste herenak, berriz, arlo horietan prestigio akademiko aitortua duten langileen artetik aukeratuko dira.   

  • Batzordeburua: Joaquín Giménez García.
  • Batzordekidea: Estefanía Ocáriz Passevant.
  • Batzordekidea: José Antonio Nieto Antón.
  • Batzordekidea: Ricardo Egiguren Mendieta.
  • Batzordekidea: Francisco Javier Hernáez Manrique.
  • Batzordekidea: Miren Ortubay Fuentes. 

Harremanetarako

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea 

Eusko Jaurlaritza

Segurtasun Saila

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Jarduera 

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak erabateko autonomia du bere antolaketa arauak onesteko eta, ikertu beharreko gaien izaera eta premia dela-eta, nahi beste bilera egiteko, ohiko edo ez ohiko izaerakoak. Bilerok aurrez aurre edo bitarteko telematikoak erabilita egin ahal izango ditu.