Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Araudia

Hau da Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuari eragiten dion lege-araudia:

  • 47/2012 Dekretua (PDF, 240 KB) , apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.
  • 222/2012 Dekretua (PDF, 197 KB), urriaren 16koa, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzekoa.
  • 297/2010 Dekretua (PDF, 300 KB) Azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzen dituena.