2018ko Behar Sozialei buruzko Inkestaren PGDI/Pobrezia Moduluaren Txostena

Xehetasunak

Dokumentu honetan 2018ko Behar Sozialei buruzko Inkestaren PGDI/Pobrezia-moduluaren (GZEE-GPI 2018) emaitza nagusiak bildu ditugu. Xede nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko pobreziaren eta ongizate-gabeziaren adierazleak aztertzea da, Europar Batasunak (EB) erabiltzen dituenei eta PGDIn berariaz txertatutakoei lehentasuna emanda. Txosten honek, aldi berean, biztanleen arteko baliabideen banaketan epe ertainera edo luzera eragina duten egiturazko joera nagusiak aintzat hartzen ditu, 2008-2018 aldiari erreferentzia berezia eginez. Horrez gain, pobreziak eta prekarietateak Euskadin duten lurralde- eta eskualde- banaketari ere heltzen dio.


Informazio gehigarria: Pobrezia eta Gizarte Desparekotasunei buruzko Inkesta (PGDI)