2024-2025erako laguntzen deialdia egiten duena Europatik kanpoko Quebec, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdea eskualde estrategikoekin lankidetza teknikoko proiektuak egiteko

[Quebec kooperazio proiektu laguntzak]

Deskribapena


Xedea

Ebazpen honen bidez, laguntzak iragartzen dira (2024-2025), Quebec, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdea  eskualde estrategikoetako pertsona juridikoekin egingo diren jarduera eta lankidetza bilateraleko proiektuak finantzatzeko, honako hauetan jasotako arloetan:

 1. Euskadik eta Quebec-ek 2017ko urriaren 31n sinatutako Elkar Ulertzeko Memoranduma:

  • Kultura: jakintza eta esperientzia trukatzea kulturaren eremuan; bereziki arlo hauetan: ondarea, artisten mugikortasuna, truke profesionalak (artistak, sortzaileak edo kultura-industriak) eta obren, ondare-ondasunen eta kultura-produktuen zabalkundea.
  • Hizkuntza-politika: adituen eta ikertzaileen arteko trukeak egitea, bakoitzaren hizkuntzaren garapen eta sustapenaren eremuan, eta eremu horretako informazioa eta jardunbide onak trukatzea.
  • Ekonomia: negozioak eta inbertsioak egiteko aukerei buruzko informazioa trukatzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Quebec-en artean. Nork bere itsas ekonomian, hazkunde iraunkorreko esperientziak trukatzea.
  • Ingurumena: informazioa eta jardunbide onak trukatzea, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokari eta ingurumenaren babesari buruz.
  • Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza: informazioa eta jardunbide onak trukatzea eta nazioarteko partzuergoetan baterako jarduerak sustatzea.
 2. Euskadik eta Cundinamarcak 2017ko maiatzaren 30ean sinatutako Elkar Ulertzeko Memoranduma:

  • Produkzioa eta klusterrak garatzeko politikak: ezagutzak trukatzea, hazkunde ekonomiko inklusiboa eta iraunkorra sustatzeko.
  • Merkataritza, inbertsioak eta negozioak: enpresa- eta gobernu-sustapenerako topaketak egitea, ekonomia-trukea eta enpresen garapena sustatzeko. Elkarlanerako proiektuak bultzatzea sektore ekonomikoetan; zehazki, sektore hauetan: energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa, azpiegiturak, eraikuntza, ingurumena, agroindustria eta turismoa.
  • Balio partekaturako ereduak: esperientziak eta praktika onak trukatzea, enpresa-garapena oparotasun sozialarekin konbinatzen duten helmen luzeko negozioei dagokienez.
  • Espezializazio adimendunean dituzten lehentasunen inguruko ezagutza trukatzea, berrikuntzarako lankidetza-eremuak identifikatuz, horien indarguneetan oinarrituta.
  • Produktu eta elikagai prozesatuak: lehiakortasuna, produktibitatea eta merkaturatzea hobetzeko ereduak trukatzea, eta berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren arloko esperientziak trukatzea, elikagaien produkzio eta prozesamenduari dagokionez.
  • Enpresak nazioartekotzea: ezagutzak trukatzea, enpresak nazioartekotzeko programak sustatzeari dagokionez.
  • Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza: elkarlana sustatzea, Alderdiek zehazten dituzten lehentasunak garatzeko.
  • Ingurumena: trukeak eta lankidetza, ingurumenaren babesari, hondakinen kudeaketa integralari, hondakin-uren kudeaketari eta ibaien deskutsatzeari dagokienez.
  • Lurralde-plangintza: esperientziak trukatzea, inguru fisikoaren, mugikortasun iraunkorraren eta hiri-habitataren antolamendua modu integratuan jorratzen duten lurralde-planei dagokienez.
  • Kultura: Etxepare Institutuaren eta Kultura eta Turismoaren Departamentu Institutuaren (IDECUT) arteko harremana bultzatuko da, eta haiek erabakiko dute nola gauzatu kultura-truke hori, batez ere eremu hauetan: musika, zinema, ikus-entzunezkoak eta arte plastikoak.
  • Hezkuntza: truke akademikoak, dagozkien erakundeen bitartez, balioak partekatzeko eta praktika sozialak trukatzeko.
  • Turismoa: turismoa erakartzeko guneak sustatzea, eskualde bien aisialdi-ezaugarriak zabaltzeko, lehiakorragoak izateko xedez.
 3. Euskadik eta Querétaro-k 2014ko urriaren 27an sinatutako Elkar Ulertzeko Memoranduma:

  • Merkataritza, inbertsioak eta negozioak: enpresa- eta gobernu-sustapenerako topaketak egitea, ekonomia-trukea eta enpresen garapena sustatzeko. Elkarlanerako proiektuak bultzatzea, sektore ekonomikoetan; bereziki, sektore hauetan: automobilgintza, sektore aeroespaziala, etxetresna elektrikoak eta elektronika, softwarea eta informazioaren teknologia, energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa eta makina-erramintak.
  • Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza: Alderdiek zehazten dituzten lehentasunak garatzea.
  • Kultura: Etxepare Institutuaren eta Kulturaren eta Arteen Querétaro Institutuaren arteko harremana erraztuko da, eta haiek erabakiko dute nola gauzatu kultura-truke hori, batez ere eremu hauetan: musika, zinema, ikus-entzunezkoak eta arte plastikoak.
  • Hezkuntza: truke akademikoak, dagozkien erakundeen bitartez, balioak partekatzeko eta praktika sozialak eta akademikoak trukatzeko. Bereziki, elkarlana erraztuko da, etorkizunean ezagutza UCO-Mondragon unibertsitatearen bitartez transferitzeko.
  • Bizi-maila eta bizi-kalitate hobea: esperientziak trukatzea, herritarren beharrekiko gogobetetze kolektiboa areagotzeko, politika sozialak ezarriz arlo hauetan: politikaren esparrua, gobernuaren esparrua, ingurumena, ongizate subjektiboa eta genero-ekitatea.
  • Turismoa: turismoa erakartzeko guneak sustatzea, eskualde bien aisialdi-ezaugarriak zabaltzeko, lehiakorragoak izateko xedez.
 4. Euskadik eta Santiagoko Metropoli-eskualdeak 2022ko azaroaren 11n sinatutako Elkar Ulertzeko Memoranduma:

  • Gizarte-garapeneko politikak: ezagutzak trukatzea, honako hauei buruz: oinarrizko gizarte-zerbitzuak emateko eredua, gizarte-bazterketa baloratzeko tresnak, etxerik gabeko pertsonekin esku hartzeko estrategiak, eta urraketen arloan esku hartzeko ereduak, bereziki babestutako taldeei dagokienez.
  • Ekonomia, produkzioa eta klusterrak garatzeko politikak: elkarlanerako proiektuak, arlo hauetan, esate baterako: merkataritza, inbertsioak eta negozioak, enpresa- eta gobernu-sustapenerako topaketak, ekonomia-trukea eta enpresen garapena sustatzeko.
  • Balio partekatuko ereduak: esperientziak eta praktika onak trukatzea, enpresa-garapena oparotasun sozialarekin konbinatzen duten helmen luzeko negozioen ereduei dagokienez.
  • Espezializazio adimenduna: lankidetza sustatzea eta ezagutzak trukatzea, espezializazio adimendunean bakoitzak dituen lehentasunekin, berrikuntzarako lankidetza-eremuak identifikatuz.
  • Produktuen eta elikagaien merkaturatzea, produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzeko ereduak trukatzea. Esperientziak trukatzea, produkzio-sistemen eta industriaren berrikuntza eta garapen teknologikoaren arloan.
  • Enpresak nazioartekotzea: ezagutzak partekatzea, enpresak nazioartekotzeko programak sustatzeari dagokionez. Eremu horretan elkarlanean arituko diren instituzio pribatuak ezingo dira izan Santiagoko Metropoliko-eskualdeko Gobernuko agintariak edo funtzionarioak.
  • Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza: Sinatzaileek zehazten dituzten lehentasunak garatzea.
  • Ingurumena: trukeak eta lankidetza, ingurumena babesteari dagokionez; hauek dira lehentasuna duten arloak: hondakinen kudeaketa integrala, hondakin-uren kudeaketa eta ibaiak deskutsatzea, garapen ekonomikoaren ardatz bihurtzeko.
  • Lurralde-plangintza: esperientziak trukatzea, lurralde-planak egiteko, eremu hauetan: garraio publiko orokorraren gobernantza, hiri-garraioaren eta aldiriko garraioaren sistema integratu baten egituraketa, mugikortasun aktibo, inklusibo eta iraunkorreko esperientziak eta elektromugikortasuna. Esperientziak trukatzea hiri-habitatari buruz, aldaketa klimatikoari erantzuteko testuinguruan, genero-ikuspegia eta osasun fisiko eta mentaleko inpaktua kontuan hartuta.
  • Hiri-berroneratzea: esperientziak trukatzea, lurralde-desberdintasunari aurre egiteko; desberdintasun horren bereizgarri dira herritar zaurgarriak hirietako sektoreetan kontzentratuta egotea, horiek etxebizitza-defizita izatea eta ekitaterik ez izatea ondasunak eta hiriko zerbitzu publikoak eskuratzeko.
  • Turismoa: turismoa erakartzeko guneak sustatzea, eskualde bien aisialdi-ezaugarriak zabaltzeko, lehiakorragoak izateko xedez.

Aurrekontuko zuzkidura

80.000

Prestazio ekonomikoa

Quebec, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdea eskualde estrategikoekin lankidetza teknikoko proiektuak egiteko laguntzetarako (2024-2025), guztira 80.000 euroko kreditua ezarri da: 40.000 euro, Quebec-ekin egiteko proiektuetarako, eta 40.000 euro, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdearekin egiteko proiektuetarako; EAEko Aurrekontu Orokorren kargura izango da.


Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:


a) Diruz lagun daitezkeen proiektuak direla-eta, Quebec, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdea eskualde estrategikoetara joan behar duten EAEko pertsonen bidaia- eta egonaldi-gastuak:

 • Nazioarteko garraio-gastuak: hegazkineko txartelen benetako kostua, 1.000 eurora arte, gehienez.

 • Ostatu- eta mantenu-gastuak: 180 euro egunean; 7 egunetan, gehienez.

b) Proiektu bilateralak egikaritzeko, sustatzeko eta zabaltzeko gastuak: proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko maximoa (5.000 euro) osatu arte, deialdi honen 2.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Ordainketa-modua:

Proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 5.000 eurotik gorakoa.

Diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 • Lehenengo ordainketa% 40koa izango da, diru-laguntzaren onarpena sinatu ondoren.
 • Bigarren ordainketa,% 60, proiektua amaitu eta gastu guztiak justifikatu ondoren.

Nori dago zuzenduta


Pertsona juridiko pribatuak

Eskakizunak:

 • Ekonomia-jardueren epigrafean inskribatuta egotea

 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

 • Legez eratuta egotea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.

Betekizunak

 • Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona juridiko pribatuek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek, baldin eta Europatik kanpoko Quebec, Cundinamarca, Querétaro eta Santiagoko Metropoli-eskualdea eskualdeko bazkide baten partaidetzarekin alde biko jarduera- edo lankidetza-proiektu bat aurkezten badute.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lehendakaritza > Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusia

Ebazten duen erakundea

 • Lehendakaritza > Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusia

Kontaktu-informazioa


KANPO HARREMANETARAKO ZUZENDARITZA

Loreto Guzmán Fonquernie, Rafael Hueso eta Estíbaliz Urcelay

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzaren goi-mailako teknikariak.

Nafarroa Kalea, 2 01007 Vitoria-Gasteiz

Telefonoak: (+34) 945 01 81 42 - (+34) 945 01 81 37 - (+34) 945 01 78 60

Email: LoretoGuzman@euskadi.eus - Rafa-hueso@euskadi.eus - eurcelay@euskadi.eus

QUEBEC-EKO ESKUALDEKO BAZKIDEA

Quebeceko eskualdeko bazkideei honako hauekin harremanetan jartzeko gonbitea egin zaie:

Direction Europe et institutions européennes

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Courriel: william.gosselin@mri.gouv.qc.caZuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1089608

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Gehienez 6 hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Laguntza Onartzea


Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk