Enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko laguntzak.

[CEE 2023]

Deskribapena


Xedea

Enplegu-zentro berezian kontratatutako desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostuaren finantzaketa, kontratu bakoitzaren indarraldian.

Aurrekontuko zuzkidura

64.190.000 €

Prestazio ekonomikoa

Desgaitasuna duten pertsona kontratatuen soldata-kostuak estaltzeko dirulaguntza une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50 izango da, lanaldi oso¬rako kontratatutako langile bakoitzeko, altan egon den eta benetan enpresan zerbitzuak ematen jardun duen aldirako, diruz lagundutako hilabetean zehar.

Langilea lanaldi partzialeko kontratuarekin ari bada eta/edo errendimendu baxuko kontratua badu, dirulaguntza proportzionalki murriztuko da, egindako lanaldiaren arabera edo kontratuan jasota dagoen errendimendu baxuaren arabera.

Ordainketa-modua:

Dirulaguntzaren %100 baiezko ebazpenarekin batera

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu-Zentro Bereziak, dagokien erregistroan inskribatutak daudenak, hala xedatzen baitu Enpleguko Zentro Berezien Erregelamendua aratzen duen abenduaren 4ko 2273/1985 Errege Dekretuan. Zentro berezi horiek Minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 13/1982 Legearen 42. artikuluan zehaztuta daude.

Enplegu Zentro Berezietan kontrataturiko langile ezinduak, betiere ezintasun-maila % 33koa edo hortik gorakoa bada

Enplegu Zentro Bereziek langile ezinduentzako honako jardun hauek gauzatu beharko dituzte:

•             Langile ezinduekin izaera bereziko lan-harremana ezartzea.

•             Kontratazioak legez aitorturiko edozein modalitaterekin gauzatzea, ezintasun psikikoren bat duten langileentzako etxez etxeko lanerako kontratuaren kasuan izan ezik.

•             Lanbide-jarduera gauzatzeko babes-premiak detektatzea.

•             Familia- eta gizarte-ingurunearekiko harreman zehatzak ezartzea, lanpostuan sartzeko pizgarri gisa balio dezan.

•             Lanpostura, teknologia berrietara eta ekoizpen-prozesuetara egokitzeko prestakuntza-programak garatzea.

•             Bana-banako babesak ezartzea.

•             Lanpostuan autonomia eta independentzia izatea faboratzea eta bultzatzea.

•             Langile gehiago Enplegu Zentro berezietan sartzea faboratzea.

•             Lan-enklabeetan eta merkatu arruntean sartzeko prozesuan langileari laguntzea.

•             Langileengan gerta daitezkeen narriadura-prozesuak detektatzea eta horietan esku hartzea.

 

Betekizunak

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak egunean edukitzea

 • Ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan ez edukitzea, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera (2023ko otsailaren 17ko EHAA).

 • Zigor-zehapena edo administrazio-zehapena ezarrita edukitzea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauek barne: Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoak) edo martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak) ezarritakoaren arabera edo Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez

 • Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, otsailaren 18ko 4/2005 Legean (emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan)

 • Ez izatea Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeretako batean ere, dirulaguntzen onuradun izateari dagokionez.

 • Ordezkari bezala aritzeko beharrezkoa da ordezkapen-ahalordea ziurtatzea

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua 945 160 601

Kodea

0137611

Eskaerarekin batera ekarri beharreko dokumentazioa


Eskabideak aurkezteko epea: Dirulaguntzaren xede den hilabetearen hurrengo hilabetea.

Hasiera-data: hurrengo hilabetearen hasiera

Amaiera-data: hurrengo hilabetearen bukaera

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete eskaera egin denetik

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk