Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak: Eratzea 2022

[EMF_2022]

Deskribapena


Xedea

a) Ideien lehiaketak diseinatzea eta egitea, gizarte-ekonomian espiritu ekintzailea sustatzeko eta enpresaren kultura zabaltzeko.
b) Gizarte-ekonomiako ereduaren preskriptoreen sarea optimizatzea eta osatzea, tresnak emanez (informazioaeta ezagutza) ekintzailetza kolektibora bideratutako ibilbideetarako «sarrerako ate» izan daitezen. Honako hauek joko dira diruz lagundu daitezkeen ekintzatzat:
1.– Enplegu-zerbitzu publikoetako langileenprestakuntzara bideratutako eduki espezifikoakgaratzea, gizarte-ekonomiako ereduak enplegu-zentroetako arreta-, informazio-, orientazio- etaprestakuntza-zerbitzuetan sartzeko eta balioan jartzeko,zerbitzu horiek presentzialak zein birtualak izan.
1.– El desarrollo de contenidos específicos orientadosa la formación del personal de los servicios públicos deempleo, para integrar y poner en valor los modelos deeconomía social en los servicios de atención,información, orientación y formación de los centros deempleo, tanto presenciales como virtuales.
2.– Gizarte-ekonomiako ereduak sartzea eta balioanjartzea LHko zentroetako, institutuetako etaunibertsitateetako orientazio-zerbitzuetan, eta,horretarako, lantalde bat sortzea Gizarte EkonomiakoZuzendaritzaren eta ikastetxe horietako ordezkarienartean.
3.– Lurraldeko eragileen artean (tokikoak,eskualdekoak, foralak, BICak) gizarte-ekonomiakoereduen balioa nabarmentzea indartzea.
4.– Ekintzailetzarekin lotutako beste eragile batzuenartean (merkataritza-ganberak, aholkularitzak, banku-fundazioak) gizarte-ekonomiako ereduen balioanabarmentzea indartzea.
5.– Inplikatutako eragileekin aztertzea nola emanpresentzia handiagoa gizarte-ekonomiari hainbatprogramatan, hala nola Urrats bat, Ikasenpresa,Graduondokoak.
6.– Lurralde Sustapen Planifikatuaren Programa besteeremu eta eskualde batzuetara hedatzeko aukeraaztertzea, non ezagutzaren, finantzen, lurraldekoenpresen eta erakunde sustatzaile/dinamizatzaileenoinarriek bat egin dezaketen.
7.– Transformazio-, ondorengotza- eta birmoldaketa-prozesuak goiz detektatzeko antena bat diseinatzea etasortzea, preskriptoreen sarearen informazioanoinarrituta.
c) Lurralde Sustapeneko Plan bat egitea eta ezartzea.

Aurrekontuko zuzkidura

250.000 euros

Prestazio ekonomikoa


15.3 artikuluko jardueretarako: bideragarritasun-azterlanaren kostu garbiaren % 70, eginiko azterlan bakoitzeko 3.000 euroko mugarekin.

15.4 artikuluko jardueretarako: erakunde onuradunak aurrera eraman dituen jardueren kostuen % 75, 30.000 euroko mugarekin.

15.5 artikuluko jardueretarako: diruz lagundutako jarduerak aurrera eramateko erakunde onuradunak erabili dituen baliabide material eta humanoen kostuen % 85, 10.000 euroko mugarekin.

Ordainketa-modua:

Kapitulu honetan adierazitako dirulaguntzak ordaintzeko, formula hau aplikatuko da:

a) Lehenengo ordainketa batean, dirulaguntza osoaren % 80 ordainduko da, dirulaguntza esleitu ostean, dirulaguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost egun igarotakoan, betiere esanbidez uko egin ez bazaio.

b) Bigarren ordainketan, % 20 ordainduko da; aurretik aurkeztu behar dira, 21. artikuluan ezarritako epeetan, agindu honek ezartzen dituen betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak

Nori dago zuzenduta


Kooperatiba-sozietatea

Lan-sozietatea

Betekizunak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1217901

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabidea bide elektronikoaren bidez egin behar da.

  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk