2018. Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei, ingurumen-boluntariotzako proiektuak gara ditzaten

[volamb]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen bitartez, ingurumen-boluntariotzako proiektuei diru-laguntza martzan jarriko da; irabazte-asmorik bako erakundeek jaso ditzakete laguntza horiek, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte ingurumen-boluntariotzako
proiektuak 2018ko urtarrilaren 1etik 2019ko martxoaren 31ra arte.

Aurrekontuko zuzkidura

120.000 (euro)

Prestazioa zerbitzutan

Diru-laguntzaren gehienez ere, eta proiektu bakoitzerako, ezingo du gainditu 15.000 euroko kopurua.

Ordainketa-modua:

Ordainketa zatika egingo da: emandako diru-laguntzaren %50 laguntza onartu ondoren ordainduko da, eta diru-laguntzaren gainerako % 50a, berriz, erakunde onuradunak justifikazioa aurkeztearen mende geratuko da.

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Honako hauek jaso ahal izango dituzte diru-laguntzak: irabazte-asmorik gabeko erakunde edo elkarte pribatuak, legez eratuak eta administrazio publikoaren partaidetzarik ez dutenak.

Eskakizunak:

 • Erakunde eskatzaileak dagokion Erregistroan inskribatuta egon behar dute

 • Boluntarioei buruzko Legeaz (ekainaren 25eko 17/1998) eraenduko dira erakunde onuradunak
 • . Honako hauek ezingo dituzte eskuratu deialdi honetako diru-laguntzak: laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzeko aukera galarazten duen zigor penal edo administratiboren bat dutenak; edo legezko galarazpen edo kausaren bat izatea, eta horrek halakorik eskuratzeko ezgaitzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeko (otsailaren 18ko 4/2005) azken xedapenean ezarritakoa barne
 • Ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluko 2. zenbakian jasotako gorabeheraren batean dauden erakundeak
 • Fundazioek parte hartuz gero, Fundazioei buruzko Legea (ekainaren 2ko 9/2016) bete behar dute
 • Diru-laguntzaren Aginduko 6. artikuluan zenbait betekizun egiaztatzea
 • Balio Erantsiaren Gaineko Zergaren (BEZa) araubidea

 • Zerga betebeharrak bete behar dituzte.

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

 • Zerga betebeharrak betetzen direla

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0262304

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitalpenetik.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk