2010erako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan espezializatzeko bekak

LABURPENA
Titulua:
2010erako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan espezializatzeko bekak
Xedea:
Gizataldeen eta Euskal Etxeen alorrean pertsonen espezializazioa eta prestakuntza bultzatu.
Diru kopurua:
15.900 €
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2010eko otsailaren 4koa, (EHAA Zk. 41/2010)

  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, euskal gizatalde eta etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko beka bati bi uko egin zaizkiola jakinarazteko eta beka hori berriro esleitzeko dena.

 • EBAZPENA, 2009ko abenduaren 28koa, (EHAA Zk. 28/2010)

  Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, kanpoko gizatalde eta euskal etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko beken esleipena egiteko dena.

 • EBAZPENA, 2009ko urriaren 28koa (EHAA Zk. 216/2009)
  Lehendakaritzaren idazkari nagusiarena, kanpoko gizatalde eta euskal etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko beken deialdia egiteko dena.
Araudia:
 • 221/2003 DEKRETUA (EHAA Zk. 198/2003)
  irailaren 30ekoa, Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak arautzeko dena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpoko Euskal Komunitatearen Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza - Presidencia del Gobierno Vasco
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia - Secretaría General de Acción Exterior
Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

euskaletxeak@ej-gv.es

Tel.: (+34) 945 018127
Fax: (+34) 945 018158

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8:00etatik arratsaldeko 19:30ak arte (abuztuan izan ezik, 14:30ak arte).

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8:00etatik arratsaldeko 19:30ak arte (abuztuan izan ezik, 14:30ak arte).

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
2010erako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan espezializatzeko bekak
Gizataldeen eta Euskal Etxeen alorrean pertsonen espezializazioa eta prestakuntza bultzatu.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Datozen baldintzak betetzen dituztenak:

a) Beken deialdia egiten den urtearen urtarrilaren 1a baino lehen auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo ofizialki onartua dagoen Euskal etxe baten kidea izatea.

b) Goi-mailako unibertsitate tituluduna izatea.

c) Gehienez 30 urte izatea.

d) Aurretik inoiz ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun.

a) Beken deialdia egiten den urtearen urtarrilaren 1a baino lehen auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo ofizialki onartua dagoen Euskal etxe baten kidea izatea.
b) Goi-mailako unibertsitate tituluduna izatea.
c) Gehienez 30 urte izatea.
d) Aurretik inoiz ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka  berdin edo antzeko baten onuradun.
2.– Beken onuradun izateak ez du inolako kontratuzko, lan edo estatutuzko erlaziorik sortuko bekadunaren  eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren artean.
3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori
amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.– La dotación y el pago de cada beca será de 15.900 euros.
2.– Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
2010erako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan espezializatzeko bekak
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) NANaren fotokopia. Euskal etxeetako kideek pasaportea aurkeztu beharko dute.

  b) Dekretuaren 4. artikuluaren a) eta b) ataletan batzen diren baldintzen ziurtagiria.

  c) Curriculum vitae-a, espediente akademikoarekin.

  d) Eskatzen den bekaren inguruan egindako ikasketa eta esperientzia praktikoei buruzko ziurtagiriak. Kreditatzen diren ikasketak meritu gisa konputatuak izateko helburuaz ofizialak eta balio akademikoa izan beharko dute. 8. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, meritu gisa baloratuko diren hizkuntzei buruzko ahozko edo idatzizko gaitasuna kreditatzea ezinezkoa denean behar diren frogak egin beharko dira.

  e) Eskatzaileak egindako lanen edo argitalpenen kopia.

  f) Nortasun agiriaren tamainako argazkia.

  g) Zinpeko Aitorpena, aurretik inoiz Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun ez dela izan adierazten duena.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2009/11/11 - 2009/12/10
Aurkezteko epe-muga:
2009/11/11 - 2009/12/10
Ebazteko epea:
Sei hilabete
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Ebazpen data:
11/02/2010