Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Covid-19: Kultura-sektoreari zuzendutako berariazko neurriak

  • Aldi baterakotasuna eta jarraitutasunik eza ezaugarri dituen kultura-sektorearen berezitasunei erantzuten zaie ERTEekin eta autonomoek jarduera uzteagatiko aparteko prestazioarekin lotutako neurrietan.
  • Autonomoentzako prestazioan, handitu egiten da diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko kontuan hartu beharreko aldia, kulturan eman ohi diren kontratuen izaera ez-jarraitua dela eta.
  • Hauek nabarmentzen dira: jarduera ekonomiko eta profesionalarekin lotutako higiezinei hipoteka-luzamendua luzatzea, Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa geroratzea, autonomoek eta ETEek elektrizitatearen eta gas naturalaren fakturen ordainketa aldatzeko eta eteteko aukera, edo aldi baterako kontratua amaitzeagatiko salbuespenezko langabezia-sorospena ezartzea.

Covid-19

2020ko martxoaren 31ko Ministroen Kontseiluaren arabera, babes ekonomiko eta sozialerako neurri berriak ezartzen dituen Errege Lege Dekretua onartu da, eta aurretik onartutakoak aplikatzea ere errazten du, kultura-sektorearen berezitasunetara egokituta. Pandemia global baten aurka borrokatzeko lehentasunezko esparruan, non Gobernuak babes-sare sozial bat zabaltzeko lanean diharduen, Kultura eta Kirol Ministerioak kultura- eta kirol-sektorea ere babestuta eta babestuta geratzea nahi du, inor atzean ez uzteko gobernuaren konpromisotik.

Neurri orokor berrien artean, eta, beraz, kulturaren sektorean ere aplikatu beharrekoen artean, administrazio publikoek laguntzak ematea errazteko neurriak hartu dira, bai eta lehendik emandakoak gauzatzeko epeak luzatzea eta justifikatzea ere, sektoreari likidezia ematen lagunduko baitu.

Aipatzekoak dira, halaber, hipoteka-luzamendua jarduera ekonomiko eta profesionalari atxikitako higiezinetara zabaltzea, Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa geroratzea, autonomoek eta ETEek elektrizitatearen eta gas naturalaren fakturen ordainketa aldatzeko eta eteteko aukera, edo aldi baterako kontratua amaitzeagatiko salbuespenezko langabezia-sorospena ezartzea.

Kultura-sektoreari zuzendutako berariazko neurriak

Ildo horretan, argitzen da COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian enplegua mantentzeko ezarritako konpromisoa balioetsiko dela sektoreen ezaugarri espezifikoen eta aplikatu beharreko lan-araudiaren arabera, bereziki kontuan hartuta enpleguaren aldagarritasun edo urtarotasun handia edo zuzeneko harremana duten enpresen berezitasunak. Ekitaldi edo ikuskizun zehatzekin, besteak beste, arte eszeniko, musika, literatura sorkuntza, zine edota ikusentzunezko ekitaldi edo ikuskizun zehatzekin, besteak beste. 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretua. Hamalaugarren xedapen gehigarria.

Hala, aldi baterako kontratuen kasuan, ez da ulertuko sei hilabeteko kontratazioari eusteko konpromisoa ez dela bete gabe geratuko, baldin eta kontratua azkentzen bada hitzartutako denbora amaitu delako edo kontratatzen den obra edo zerbitzua amaitu delako, edo, are gehiago, ezin bada berehala gauzatu kontratazioaren xede den jarduera. Adibide gisa, filmaketa zinematografikoetan eta muntaia eszeniko edo musikaletan gertatzen diren kasuistika guztiak.

Autonomoentzako jarduera uzteagatiko aparteko prestazioari dagokionez, kultura-jardueren esparruan, diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko kontuan hartu beharreko aldia sei hilabetetik urtebetera luzatzen da. Horren bidez, estaldura eman nahi zaie izaera etena izan ohi duten eta, askotan, urtaroak izaten diren kultur lanbideei.

Informazio gehiago: