Erregai Likidoen proiekturik gabeko Instalazioak Martxan Jartzea eta Aldatze

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Erregai likidoen instalazioek –erabiltzen hasi aurretik, eta jasan ditzaketen aldaketen ondoren– indarrean dagoen araudia betetzen dutela bermatzea.

Nori Zuzendua

Instalazioan bertan kontsumitzeko petrolio gaien bilketarako instalazioak, bilketa-gaitasuna honakoa dutenak:

 • B motako produktua: 300 litro ≥ Q ≥ 50 litro barne-biltegiratzeetan edo 500 litro ≥ Q ≥ 100 litro kanpo-biltegiratzeetan.

 • C eta D motako produktuak: 3000 litro ≥ Q ≥ 1000 litro barne-biltegiratzeetan edo 5000 litro ≥ Q ≥ 1000 litro kanpo-biltegiratzeetan.

Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak, bilketa gaitasuna honakoa dena:

 • B motako produktua: 300 litro ≥ Q barne-biltegiratzeetan edo 500 litro ≥ Q kanpo-biltegiratzeetan.

 • C eta D motako produktuak: 3000 litro ≥ Q barne-biltegiratzeetan edo 5000 litro ≥ Q kanpo-biltegiratzeetan.

Araudia
 • Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998 del Sector de Hidrocarburos.

 • Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

 • Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Se aprueba la Instrucción MI-HP-01 y la MI-HP-02.

 • Corrección de errores del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

 • Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos.

 • Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero.

 • Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos».

 • Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

 • Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».

 • Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

 • Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

 • 159/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, ibilgailuak erregaiz hornitzeko jendaurreko salmenta-instalazioetan segurtasun-neurri osagarriak ezartzeari buruzkoa.

 • Ebazpena 2004ko ekainaren 23koa, Energia Zuzendariarena, instalazioan bertan kontsumitzeko eta titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoak biltzeko instalazioetarako espedienteen izapideei buruzko arauak ezartzen dituena.

 • Ebazpena 2006ko irailaren 14koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, instalazioan bertan kontsumitzeko eta titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoak biltzeko instalazioetarako espedienteen izapideei buruzko arauak ezartzen dituen 2004ko ekainaren 23ko Ebazpena aldatzen duena.

 • 8/2004 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa.

 • 229/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, industria-instalazioak abian jartzeko prozedura errazteko dena.


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 70

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 00

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 30

Erantsi beharreko agiriak
 • Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hirukoizki.

 • Memoria Teknikoa Jarraibide Tekniko Osagarriaren arabera.

 • Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoa.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017787 - 017051

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea ---
Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

 

 

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

10/11/2016