Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Osasun Publikoaren perspektibak COVID-19ren argitan

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Argitalpenaren portada: ?Osasun publikoaren ikuspegiak COVID-19aren argitan? (Public Health foresight in light of COVID-19)

Argitalpenaren portada: ?Osasun publikoaren ikuspegiak COVID-19aren argitan? (Public Health foresight in light of COVID-19)

EuroHealthNet erakundeak eta Holandako Osasun Publikoaren eta Ingurumenaren Institutuak (RIVM) hainbat ondorio eta gomendio argitaratu dituzte etorkizun hurbilean osasun publikorako premiazkoenak diren erronka eta gizarte joerei buruz, osasunaren ikuskera zabal batekin, faktore sozialak eta ingurumenekoak barne hartuta.

Metodologia

Europa osoko nazioko eta eskualdeko osasun publikoko agentzietako osasun publikoko goi mailako funtzionario talde batek egindako gogoetak hainbat alderdi jorratzen ditu, hala nola: gizarte eta osasun-desberdintasunak areagotzea, osasun-sistemen gaineko presio gero eta handiagoa, COVID-19k herritarren osasun mentalerako eragindako krisiaren inpaktu negatiboak, krisiak osasunean dituen zuzeneko eta zeharkako eraginak – langabezia, adibidez –, edo etorkizun hurbilean klima-aldaketak eta ingurumen-degradazioak osasunean duten eginkizuna.

Parte hartu duten profesionalek, alderdi guztiez gain, COVID-19ren aukera nabarmentzen dute Osasun Publikoak duen garrantzia nabarmentzeko eta Europako herrialdeetako agenda publiko eta politikoetan erabat txertatzeko. Ildo horretan, lantaldeak ondorioztatzen du COVID-19 pandemiaren ondoren berreraikitzeko beharra aukera bat izan daitekeela osasunaren sustapena eta gaixotasunen prebentzioa indartzeko, osasunaren garrantziaren inguruan – Osasun mentala barne – beste sektore batzuen interesa pizteko, herritarrek portaera osasungarriagoak eta iraunkorragoak har ditzaten bultzatzeko, edo tokiko ekintzak sustatzeko osasun komunitarioaren eta kohesio sozialaren arloan.

Denbora-mugak eta pandemiaren lehen hilabeteetan ezarritako murrizketak zirela medio, ezin izan zen prospekzio-lan egokirik egin, eta, horregatik, hiru fase planteatu behar izan ziren osasun publikoarekin eta osasun-zaintzarekin lotutako erronkak eta konponbideak identifikatzeko lantaldeak: hasieran, online inkesta bat egin zitzaien EuroHealthNet osatzen duten agentzietako 19 ordezkariei; bigarren fasean, kontraste-tailer bat egin zen agentzia horietako goi mailako 18 funtzionarioren parte-hartzearekin – Europako 8 herrialdetatik zetozenak –, eta talde txikietan egindako inkestaren emaitzak eztabaidatu ziren. Azkenik, 2020ko azaroan, EuroHealthNet osatzen zuten 18 kideren arteko eztabaida bat egin zen. Eta ekintzarako gomendioak eta proposamenak baliozkotzea,

Txosten honetan jasotako ondorio nagusien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

  • Inkestatutako pertsona guztiek aurreikusten dute hurrengo bost urteetan osasun-arloko desberdintasunak areagotuko direla, eta ia % 90ek uste du COVID-19 epidemiak eragin negatibo handia izango duela biztanleriaren osasun mentalean.
  • Era berean, COVID-19 kodearen ondorioz arreta medikoko gastuak handitzea aurreikusten dute, eta kezkatuta daudela adierazi dute, osasun-arreta jasotzeko aukerak oro har behera egingo duelako eta osasunaren arloko gizarte-desberdintasunak areagotuko direlako.
  • Inkestatuen %75ek uste du Europan bizimoduen, ekoizpenaren eta kontsumoaren aldaketan aurrera egin behar dela, bizimodu osasungarriagoak garatzeko helburuarekin. Inkestatuen % 70ek baino gehiagok uste du gainpisua duten pertsonen kopuruak gora egiten jarraituko duela hurrengo bost urteetan, mugikortasun-aukeren garrantzia gero eta handiagoa izan arren.
  • Testuinguru zabalago bat kontuan hartuta, inkestari erantzun diotenek uste dute klima-aldaketak etorkizuneko epidemiak areagotuko dituela.
  • Inkestatutako pertsonek aurreikusten dute COVID-19k eragindako atzeraldi ekonomikoak Europa osoan gizarte-babeseko sistemak hondatuko dituela, eta, aldi berean, oinarrizko baliabideen eskaerak handituko direla (adibidez, elikagai-bankuen laguntza-eskaera handitzea aurreikusten da).
  • Teknologiaren zereginari dagokionez, galdetutako pertsonen % 80k uste du COVID-19k bultzada eman diola digitalizazioari eta osasun elektronikoaren garapenari. Hala ere, zalantzak daude digitalizazio horrek osasun-arretaren hobekuntzan izan dezakeen eraginari buruz, adibidez: adinekoen kasuan, dela etxean, dela zaintza instituzionalen eremuan, edo osasuneko desberdintasunak murriztean. Hau da, ziurgabetasuna planteatzen da teknologien eta digitalizazio-prozesuen ekarpenei buruz, osasuneko emaitza bidezkoagoak lortzeko. Hobetu beharreko alderdi azpimarragarrien artean, alfabetatze digitaleko prozesuak ez ezik, osasuneko digitalizazio-prozesuak ere sustatzeko beharra dago, aldaketa teknologiko positibo oro maximizatzeko eta, horrela, osasuneko desberdintasunak eta bazterketa digitala arintzeko.

Identifikatutako erronkei, irtenbideei eta aukerei dagokienez, inkestari emandako erantzunek ekarpenak bi denbora-horizonteren arabera sailkatzen dituzte: epe laburrerako direnak (5-10 urte) eta epe luzarokoak (10-20 urte):

Epe laburrerako diren erronkak oasunean dauden gizarte-desberdintasunak areagotzea eta osasun-arretako sistemetan eragindako presioa dira helburu nagusiak, baita gaixotasun kronikoek osasun-sisteman duten garrantzia ere. COVID-19ren ondorioz atzeratutako prebentzio- eta sendatze-tratamenduek, premiei eta eskaerei ez ezik, osasun-emaitzei ere eragingo diete. Horri beste faktore batzuk gehitu behar zaizkio, hala nola biztanleriaren zahartzea edo pandemiak pertsonen osasun mentalerako dituen ondorioak. Beraz, ekintza-proposamenak sektore arteko ikuspegia hartzera bideratuta daude, eta komunitateak eta ahaldundutako biztanleak osasuna sustatzeko eta prebenitzeko ekimenetan inplikatzera, bizimodu osasungarriak sustatzera eta osasun mentalaren arretari garrantzia ematera.

Epe laburrerako erronkak ere epe luzerako erronka gisa identifikatzen dira, klima-aldaketari eta ingurumen-inpaktuari buruzkoak izan ezik. Ildo horretan, kasu batzuetan osasun-sistemen erresilientzia indartu behar dela aipatzen da, etorkizuneko osasun-larrialdiei aurrea hartzeko. Proposamenen artean, haurren osasunean inbertitzearen aldeko apustua nabarmentzen da, edo zahartze osasungarrirako bizi-zikloaren ikuspegia hartzearen aldekoa.

Txosten horrek, gainera, zenbait gomendio jasotzen ditu, Europako Osasun Publikoko eragile eta erakunde arduradunentzat: Osasun Publikoko nazioko eta eskualdeko institutuak, gobernuak, nazioarteko agentziak eta erakundeak, EuroHealthNet eta Europako Batzordea.

Gomendioei eta egin daitezkeen ekintzei dagokienez, identifikatutako lau erronka handien inguruan biltzen dira:

  • Osasun arloko desberdintasun sozialak, COVID-19ren ondorioz larriagotu direnak, pandemiak eragindako desberdintasun berriei gehitzen zaizkie. Jarduteko proposamenak osasun-arloko desberdintasunen monitorizazioa sustatzean eta osasuna zaintzeko aurreikusitako datuetan desberdintasunen adierazleak integratzean oinarritzen dira. Era berean, zaurgarritasun berriak, goraka ari diren talde kalteberak, babes-neurriak eta aktibo komunitarioak – eta gradiente sozialaren araberako banaketa – identifikatzea proposatzen da. Halaber, ikerketa politikekin lotzea planteatzen da, ebidentzian oinarritutako politiken formulazioa sustatzeko eta alderdi interesdunen parte-hartzea sustatzeko komunitate mailan sistematikoki talde espezifikoetara iristeko (sare komunitarioak sortuz).
  • Osasun mentalak eragin desberdina izan du COVID-19n, talde sozialaren arabera (inpaktu neurrigabea izan du, adibidez, funtsezko langileen, haurren eta irakasleen, emakumeen eta beste talde kaltebera batzuen kasuan). Hala ere, oraindik ere ezjakintasun handia dago telelanaren ondorio psikosozialei buruz (ez dagoelako interakzio fisikorik, ez eta talde-lanik ere, etab.). Jarduera-proposamenen artean, txosten honek honako hauek proposatzen ditu: osasun mentalean eragina izan dezaketen egoerak eta inguruabarrak monitorizatzea eta dokumentatzea (adibidez, lan-baldintzei dagokienez: osasun mentaleko zerbitzuak, talde kalteberetan oinarritutako ikuspegiarekin, besteak beste.
  • Zahartzea erronka demografiko garrantzitsu bat da, eta arreta-sistemen iraunkortasunerako balio du. Asociado a ello, se detecta una cierta estigmatización de las personas mayores (afectados en muchos casos por la brecha digital y la falta de alfabetización al respecto). Erronka horri heltzeko proposatutako ekintzen artean, txostenak honako hauek proposatzen ditu: hauskortasuna agenda politikoetan nagusi izatea eta dauden ikuspegietan eta sektoreen arteko agendetan (etxebizitza, garraioa, segurtasuna, etab.) integratzea lortzea; zaharren egoitzak osasun-sistema komunitarioetan integratzea sustatzea, etxeko arreta hobea eta zaintzaile informalei laguntza hobea ematea barne; zahartze osasungarrirako estrategia espezifikoak sustatzea, eta helburutzat hauskortasunari aurrea hartzea dutenak. Eguneko zentroak berriz irekitzea, adinekoek ariketa fisikoa eta mentala egiteko aukera ematen duten baliabide komunitario gisa; gizarte erresilienteak bermatzea, tokiko inguruneetan baliabideak eskura ditzaten sustatuz eragileek ingurunean (tokiko administrazioak, komunitateak), estrategia pertsonalizatuen garapena eta taldeen ulermena eta ikusgarritasuna bermatzeko.
  • Osasun-sistemen erresilientzia COVID-19aren pandemiarekin probatu da. Pandemia horrek osasun-sistemei ezohiko erantzuna ematea eragin du, osasunaren eredu biomedikoan oinarrituta. Hala ere, txosten honek osasunaren eredu biopsikosozial bat indartzea komeni dela planteatzen du, osasunaren mugatzaileak barne hartzen dituena. Ondorioz, proposamenak osasun-zerbitzuek osasun-eredu holistiko bat har dezaten sustatzera bideratuta daude, alderdi psikosozialak behar bezala integratuta. Horretarako, honako hauek behar dira: gaixotasun ez-transmitigarrien garapenari, osasunaren mugatzaile sozialei eta pandemiaren eragin psikosozialei buruzko datuak izatea; biztanleriaren osasun eta gizarte alfabetizazioa sustatzea, gizarte preskripzioa garatzeko aukerarekin; pandemiaren ondorioak arintzeko gizarte sistemak indartzea – adibidez, langabeen gaikuntza sustatzen lagunduz – eta tokiko bizitza-inguruneetan inbertitzea (komunitateak); prebentzioan eta sustapenean inbertitzea Sektore anitzeko ikuspegiarekin; edo Osasun Publikoko erakundeen rola eta lehen mailako arretako profesionalekin duten lotura sendotzea, besteak beste.

EuroHealthNet (leiho berri batean irekitzen da) irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta Osasun Publikoaren, osasunaren sustapenaren, gaixotasunen prebentzioaren eta desberdintasunen murrizketaren arloan lan egiten duten erakunde, agentzia eta organo estatutarioek osatzen dute. RIVM, Herbehereetako Osasun Publikoaren eta Ingurumenaren Institutu Nazionala, EuroHealthNeteko kidea da, eta osasun publikoa eta ingurumen osasungarriaren babesa sustatzen ditu, osasun publikoaren, osasun-zerbitzuen, segurtasunaren eta ingurumen-babesaren arloan ikerketa zientifiko independenteak garatuz.

Informazio gehiago nahi izanez gero, EuroHealthNet eta RIVM (2021) erakundeek batera argitaratutako 'Osasun publikoaren ikuspegiak COVID-19aren argitan' (Public Health foresight in light of COVID-19) (leiho berri batean irekitzen da) argitalpena eskuratu dezakezu.