Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Bizitza luzeraren iraultza (Barcelona Societat 25 zenbakia, 2020)

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Bizitza luzeraren iraultza (Barcelona Societat 25 zenbakia, 2020)

Bartzelonako Udalak bere seihileko Barcelona Societataldizkarian monografiko bat argitaratu du, zahartze-prozesuan sakontzen duena gizarte-erronka gisa, eta bereziki politika publikoetarako, Bartzelonako hiri-eremuari erreferentzia eginez.

 

Lehenengo artikuluan “Envejecimiento y rutas de participación en la era urbana:¿hay que impulsar nuevos paisajes?”, Mercé Salanovak izenpetzen du. Bertan, politika gerontologikoen alorrean nazioartean eragina duten hainbat ekimen jorratzen ditu, eta, aldi berean, adinekoen ahotsak aztertzen ditu parte-hartzearen zentzuari eta esanahiari buruzko ikuspegi eta adierazpenetan (hiru dimentsioren inguruan laburbiltzen da:erlazioak, ekarpenak eta politikan duen intzidentzia)."Lagunkoitasunaren" ikuspegiaren ekarpenak eta hiriek gero eta garrantzi handiagoa duten testuinguruan egiten duen ekarpena aztertzean, M. Salanovak hainbat gogoeta eta irizpide teoriko eta praktiko planteatu ditu parte-hartzearen kontzeptuan aurrera egiteko; izan ere, Bartzelonan ibilbide aberatsa dago adinekoek erakundeetan, proiektuetan edo erakundeetan parte hartzeko mekanismoetan parte hartzeko askotariko adierazpenetan.

"Bartzelona aldaketa demografikoaren erronkaren aurrean" artikuluan, 2040an Bartzelona eraginpean hartuko duen zahartze-prozesuari buruzko hausnarketa bat egitea proposatzen dute Marc Fali-Costak eta Sergio Porcel-ek (Bartzelonako Eskualde eta Metropolitar Ikasketen Institutua, IERMB); izan ere, biztanleriaren % 25ek 65 urte baino gehiago izango dituela kalkulatzen da.Bartzelonako Udalak 2018-2030erakoAldaketa Demografikoari eta Zahartzeari buruzko Estrategia onartzearekin zehaztutako esparrutik abiatuta, egileek hainbat alderdi azpimarratzen dituzte, hala nola etxebizitza, zaintzak, gizarte-laguntza, parte-hartzea eta belaunaldien arteko harremanak, adinekoei zuzenduta ez dauden baina zahartzen ari den eta politika publiko guztiei zeharkako irtenbideak eman behar dizkien gizarte bati zuzendutako jarduera berritzaileak eta politikoak eskatzen dituzten erronka gisa. 

Mendekotasun funtzionaleko egoeran dauden adinekoen zaintzaren aniztasuna Bartzelonan ", Bartzelonako hirian adinekoen profil desberdinei lotutako ezaugarriak eta zaintza-moduak sakontzen ditu.Autore horiek, Albert Julià eta Annel Rojas autoreek, agerian utzi dituzte mendetasuna duten pertsonen (mendetasun-maila, sexua eta adina), zaintzaileen (oso sektore feminizatua), etxekoen unitatearen (bizikidetza-moduak eta diru-sarrera mailak) eta lurraldeen (auzoaren errenta-mailaren arabera) ezaugarri indibidualetan oinarrituta identifikatzen dituzten desberdintasunak.Bere iritziz, pertsona horien eta haien familien beharrei erantzuna ematea da erronka, azterketaren dimentsio guztietan, bizi-kalitateko estandar jakin batzuei eustea lortzeko.

Adinekoen aurkako tratu txarrei buruz, honako hau dio Carmina Català eta Anna Vilaregut egileek "Testuinguru erlazionala eta familia-dinamikak:tratu txarrak adinekoei” Bertan, adinekoen aurkako tratu txarren harreman-testuingurua, familia-dinamikak eta -patroiak jorratzen dituzte. Jakintza-arlo hori ez dago behar bezala arakatuta, eta egileek egoera hori zein familiatan gertatzen den identifikatzen dute. Horrez gain, oinarrizko bost harreman-dimentsio ere lantzen dituzte, fenomeno horren larritasunarekin lotutako familia-funtzionaltasunaren edo -disfuntzionaltasunaren maila balioesten laguntzen dutenak.Era berean, egileek adinekoen aurkako tratu txarren kasuetan harreman- eta familia-diagnostikoa egiteko gida bat diseinatu dute. Gida horretan, oinarrizko gizarte-zerbitzuetako profesionalei zuzendutako ikuspegi psikosozialerako orientabideak ere jasotzen dira.

Gabriela del Valle Gómezek adineko emakumeen bizi-esperientzian dagoen genero-arrakala digitala tratatzen du, adineko emakumeei eragiten dien genero- eta adin-eten bikoitzean sakonduz, zahartzarotik TICSekin duten esperientzia kontatzen duten erabiltzaileen kontakizunaren bidez. 

Azkenik, ondorengo artikuluan, “Bakardadea adineko pertsonengan:nola aurre egin bere konplexutasunetik” Montserrat Celdran eta Regina Fernandezek Bakardade Behatokiak burututako lehenengo azterlanaren emaitzak aurkezten dituzte. Horri esker, gaiari bizitzako hainbat unetan aurre egiten dioten pertsonen esperientziak, horiei aurre egiteko estrategiak eta nahi ez duten bakardadearen aurrean esku hartzeko ekintza-proposamenak ezagutu nahi izan dituzte.

Gai honi buruzko informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu ondorengo aldizkaria “Bizitza luzeraren iraultza”. Ikerketa eta analisi sozialeko aldizkariaren monografikoa Bartzelona Societat 25. zk., Bartzelonako Udalak argitaratua.