Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

2. Eranskina - Ikastetxeen prestakuntza tolesgarria

IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA IKASTETXEETAN

HELBURU

EAEko hiru lurraldeetako ikastetxeetako klaustroei prestakuntza eskaintzea, sexu- eta genero-aniztasuna lantzeko.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

 • "Sexu-, familia- eta genero-aniztasunaren" kontzeptua sentsibilizatzea eta barneratzea.
 • Sexua-genero bitarra sistemari lotutako "mito eta aurreiritzi faltsuen" aurrean gogoeta egitea eta kontzientzia sortzea.
 • Sexualitateak" kontzeptua askotariko gertakaritzat hartzea
 • LGTBI+ erreferenteak eskaintzea.
 • Egunerokotasunean sexu-, familia- eta genero-aniztasuna lantzeko estrategiak bereganatzea.
 • Ikasgelan sexu- eta genero-aniztasunaren errespetua lantzeko eskuragarri dauden baliabideak identifikatzea.

ORDU-KOPURUA:

6 edo 8 ikastetxearen aukeran, 2 edo 3 saiotan banatuta, bakoitza 2 ordukoa.

PRESTAKUNTZAREN EDUKIA

1. Esparru teorikoa

 • Ideiak argitzen: "Sexualitate" hitzaren polisemia.
 • Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko kontzeptu eta ezaugarri nagusien azterketa kontzeptuala.
 • Oinarrizko kontzeptuak: sexu-identitatea Vs desiraren orientazioa, maskulinitateak eta feminitateak Vs genero-adierazpena, Sexua vs generoa.
 • Aniztasunaren iruditeria berri baterantz.
 • Ikastetxeetako sexu-, familia- eta genero-aniztasunari arreta emateko jardunbide egokien dekalogoa.
 • LGTBI+ kolektiborako hurbilketa historikoa.
 • Sexu- eta genero-aniztasuna, giza eskubideen aurrebaldintzatik abiatuta.
 • Intersekzionalitatearen kontzeptura hurbiltzea.

2. Baliabideak eta materialak

 • Hezkuntza-mailaren, ezaugarrien eta formatuaren arabera hautatutako baliabide didaktikoak aztertzea.
 • Gomendio orokorrak eta espezifikoak sexu- eta genero-aniztasunari heltzeko.

3. Atal praktikoa

 • Kasu praktikoak eta jazarpenaren eta LGTBI+fobiaren aurkako ekintzak aztertzea ikastetxeetan.
  • Sexu-, familia- eta genero-aniztasuna errespetatzeko ekimenak babestea.
  • Dauden errealitateen aurrean indarrean dagoen legeria.

Azken aldaketako data: