Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

  • EHAA
  • Logo Eusko Jaurlaritza
  • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Laburpena ( 64. zk.), 2011ko apirilaren 1a, ostirala

Sumario n.º 64, viernes 1 de abril de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Ekonomia eta Ogasun Saila
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

Disposiciones Generales

Economía y Hacienda
Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Agintariak eta Langileria

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Autoridades y Personal

Educación, Universidades e Investigación

Bestelako Xedapenak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Otras Disposiciones

Presidencia del Gobierno

Herrizaingo Saila

Interior

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Justizia Administrazioa

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Barakaldo

Barakaldoko Instrukzioko 4 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 4 de Barakaldo

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Barakaldo

Bilboko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 4 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 6 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Bilbao

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Donostia-San Sebastián

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Donostia-San Sebastián

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Vitoria-Gasteiz

Iragarkiak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Anuncios

Presidencia del Gobierno

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Kultura Saila

Cultura

ESS Bilbao Partzuergoa

Consorcio ESS Bilbao

Hondarribiko Muliate 34/36 Egikaritze-unitatearen Hitzarmen-batzarra

Junta de Concertación de la UE 34/36 Muliate de Hondarribia