Osasun Saila

Maskararen erabilera derrigorrezkoa

2020ko uztailaren 28ko AGINDUAN (leiho berri batean irekitzen da) ezarritako neurriak:

Maskara beti - Siempre mascarilla

 • Pertsonen arteko tartea edozein dela ere, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea, bai bide publikoan eta aire zabaleko espazioetan, bai erabilera publikoko gune itxietan edo jendearentzat irekita dauden lekuetan, eta espazio berean beste pertsona batzuekin elkartu daitekeenean. Salbuespen izango dira agindu honetan aurreikusitako kasuak, bai eta COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurrien ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreikusitako kasuak ere.
 • Lantokietan ez da maskara nahitaez erabili beharko langileak beren lanpostuetan eserita daudenean, eta haien artean 1,5 metroko segurtasun-distantzia egon beharko da. Baina maskara nahitaezkoa izango da baldin eta langileak beren lanpostuetan eserita ez badaude eta espazio komunak partekatzen badituzte, korridoreetatik badabiltza, bileretara badoaz edo antzeko edozein egoeratan badaude, non elkarrengatik hurbil egon bailitezke elkarrekin bizi ez diren langileak. Ez da halakorik eskatuko lan-osasuneko zerbitzuek lanaren tipologia edo baldintza bereziek direla-eta gomendatzen badute maskara ez erabiltzea.
 • Desgaitasuna, mendekotasuna, gaixotasuna edo arnasa hartzeko zailtasuna dela-eta aipatutako 21/2020 Errege Lege Dekretuan oinarrituta maskara erabiltzetik salbuetsita dauden pertsonen kasuan, gorabehera hori dokumentatu ahal izango dute, behar den moduan, desgaitasun- edo mendetasun-maila egiaztatzen duen dokumentu baten bidez, edo mediku-ziurtagiri baten bidez, zeinaren ordez aurkeztu ahal izango baita eraginpeko pertsonaren edo haren tutorearen erantzukizunpeko adierazpen bat. Hori ez da eragozpen izango erantzukizunak eskatzeko, adierazpenaren zehaztasunik ezagatik.
 • Bizikideak ez diren pertsonen kasuan, espazio pribatu irekietan zein itxietan egindako bileretan edo sortutako taldeetan maskara erabiltzea gomendagarria izango da, pertsonen arteko segurtasun-distantziari eutsita ere. 148. zk. 2020ko uztailaren 29a, asteazkena EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA 2020/3041 (18/6)
 • Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuetan, tabernak eta txokoak barne, maskara erabiltzeko betebehar hori jateko edo edateko unean bakarrik kentzen da. Bestela, erabili egin beharko da.
 • Nahitaezkoa da maskara erabiltzea erabilera komuneko espazio pribatuetan, hala nola eskaileretan, urbanizazioetako lorategi pribatuetan, solariumetan, zabaltzetan edo antzeko lekuetan.
 • Hondartzetan eta igerilekuetan, bainua hartzen ari garen bitartean edo eremu zehatz batean bagaude, ez da beharrezkoa izango maskara erabiltzea, betiere erabiltzaileen arteko segurtasun-tartea errespetatu badaiteke. Hondartzetan eta igerilekuetan joan-etorriak egiteko eta paseatzeko, maskara erabili beharko da. Pertsona-taldeek gehienez ere hamar lagunekoak izan beharko dute, eta pertsonen arteko tartea errespetatu beharko dute beti.
 • Derrigor maskara behar bezala erabili behar da, sudur-trenkadaren zati batetik kokotseraino (barne) estaliz.
 • Erabili beharreko maskara motak ez du arnasa egiteko balbularik izan beharko, salbu eta maskara mota hori gomendatuta dagoen erabilera profesionaletan.

Ohiko galderak

Har daiteke kontsumiziorik tabernaren atean edo inguruan, ala bakarrik barruan eta/edo terrazetan? 

 • Bai, har daitezke kontsumizioak tabernaren atean edo inguruan, baldin eta 1,5 metroko distantzia gordetzen bada bezeroen edo bezero-taldeen artean; gainera, maskara eraman beharko da jantzita. Gainera, taldeak ezingo dira 10 pertsonatik gorakoak izan ingurune horietan, eta pertsona horiek kontsumitzen dutena establezimendukoa bertakoa izan beharko da.

Ostalaritza-establezimendu eta -zerbitzuetan, jatetxeetan, txokoetan eta sozietate gastronomikoetan, gorde behar da pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia bezero-talde bereko pertsonen artean?

 • 1,5 metroko distantzia gorde behar da bezeroen edo bezero-taldeen artean. Talde beraren barruan komeni da distantzia hori gordetzea, ahal den neurrian

Nolakoa izan behar du maskararen erabilerak, kontsumizioa edo jatekoa hartzeko orduan? maskara kentzen eta jartzen egon behar dugu etengabe, edo kontsumizioak iraun bitartean jantzita izan gabe egon gaitezke? 

 • Bezeroak tabernara edo jatetxera maskara une oro jarrita sartu beharko du, kontsumitzeko unean izan ezik; beraz, jantzita izan beharko du, esertzean, jatekoa eta/edo edatekoa eskatzean, eta harik eta zerbitzariak kontsumizioak eraman arte; orduan kendu ahalko du. Kontsumizioak amaituta, berriz ere jantzi beharko du, nahiz eta mahaian eserita jarraitu. Bezeroak komunera, tabakoa erostera edo beste edozer egitera joan behar badu, maskara nahitaez jantzi beharko du, eta gauza bera egingo du ordaintzera doanean eta lokala uzten duenean. Zerbitzariarekiko adeitasunagatik, bezeroak maskara jarri beharko du, halaber, eskatzen duenean edo motiboren batengatik zerbitzariarekin elkarrizketan jardun behar duenean, nahiz eta kontsumitzen egon”. 

Maskaren erabilera bide publikoan eta aire zabaleko espazioetan 

 • Maskararen derrigorrezko erabilerari buruzko 1.3. puntuak honako hau dio: 
  • Pertsonen arteko tartea edozein dela ere, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea, bai bide publikoan eta aire zabaleko espazioetan, bai erabilera publikoko gune itxietan edo jendearentzat irekita dauden lekuetan.
  • Betebehar hori ez da derrigorra izango gaixotasun-motaren bat edo arnasketa-zailtasunen bat duten eta maskararen erabileraren ondorioz larriagotu daitekeen pertsonen kasuan, edo, daukaten desgaitasun- edo mendekotasun-egoera dela eta, maskara kentzeko autonomiarik ez dutenen kasuan edo dauzkaten jokabide-nahasmenduen ondorioz haren erabilera bideraezina den kasuetan, ez eta 21/2020 ELDko 6.2 artikuluan aurreikusitako egoeretan ere.

Piknikak, barbakoak, bazkariak aire zabaleko espazioetan.

 • Piknikak edo barbakoak egiteko behar bezala egokituta dauden espazio irekietan edatekoa eta jatekoa kontsumitu ahalko da, betiere taldeak 10 pertsonatik gorakoak ez badira eta une oro maskara jantzita badaramate, jatekoa edo edatekoa hartu bitartean izan ezik.

Terrazetan edo bide publikoan tabakoa edo zigarreta elektronikoa erretzea 

 • Indarrean dagoen araudiaren arabera, tabakoa edo zigarreta elektronikoa erretzeko aukera dagoen kasuetan, maskara kendu ahalko da, erretzeko unean bertan.
 • Nolanahi ere, gogorarazi nahi da, egun arte dagoen ebidentzia zientifikoaren arabera, erretzaileek erretzaile ez direnek baino arrisku handiagoa dutela COVID-19aren sintoma larriak garatzeko eta horregatik hiltzeko. Erretzea, gainera, birusa transmititzeko beste arrisku bat da, bai erretzaileentzat berentzat, bai beren inguruan daudenentzat. Hori dela eta, Osasun Sailak tabakoaren kontsumoa ekiditea gomendatzen du.

Bilerak espazio itxietan: jabeen erkidegoak, akziodunen batzordeak, batzarrak, bilera profesionalak

 • Kautela- eta babes-betebeharrez, pertsonen arteko segurtasun-distantziaz (1,5 metro) eta higiene- eta prebentzio-neurri orokorrez gainera, Osasun Sailburuaren 2020ko uztailaren 15eko Agindua ere bete beharko da; hark jaso duenaren arabera, maskararen erabilera nahitaezkoa da, pertsonen arteko distantzia edozein dela ere, erabilera publikoko espazio itxietan edo jendearentzako zabalik daudenetan, eta espazio berean beste pertsona batzuekin elkartzeko aukera ematen dutenetan.
 • Bilerak, batzarrak edo biltzarrak egiteko lokal eta espazioetan, 2020ko ekainaren 18ko Agindua bete beharko da, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa. Aginduaren eranskinean edukiera eta prebentzio-neurriak arautzen dira, eta gehieneko edukiera areto edo espazio bakoitzean baimendutako edukieraren % 60 izango dela ezartzen da. Esate baterako, 400 butaka dituen areto batean, gehienez 240 pertsona sartu ahalko dira, eta, gainera, bertaratzen diren guztiek maskara erabili beharko dute.
 • Espazio txikiagoetan (atariak eta antzekoak), auzokideen bileretan 10 pertsonak baino gehiagok har dezakete parte, betiere lokalaren edo bilera-guneen edukieraren eskakizunak betetzen badira, pertsonen arteko distantzia gordetzen bada eta maskarak erabiltzen badira.

Lan-zentroetan, publikoak zein pribatuak izan, maskara erabili behar da lanaldiak iraun bitartean, pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia gordetzen bada? 

 • Jendearentzako zabalik ez dauden lan-zentroetan, beti eraman beharko da maskara gune komunetan, lan-zentrotik kanpoko pertsonei arreta emateko guneetan, eta 1,5 metroko segurtasun-distantzia gorde ezin den kasu guztietan. Lan-zentrotik kanpokoek beti erabili beharko dute maskara.

Gidariek maskara eraman behar dute?

 • Tranbiako, trenbideko, metroko, funikularreko eta autobuseko langile guztiek dute bezeroarengandik bananduta gidatzeko kabina edo pandemian jarritako banantze-manparak. Horrenbestez, maskara erabiltzeko derrigortasuna gidatzeko aldian ez da hain zorrotza izango, baina, horretarako, bakarrik egon beharko dute bidaiari-lekuetan.
 • Txanda-aldaketak daudenean, sartzen denak eta irteten denak maskara jantzita eraman beharko dute, eta eskuak garbi.
 • Txanda hartzen denean, ibilgailura maskararekin sartu beharko da, eta garbitu egin beharko da, horretarako bere esku dauden produktuen bidez. 

Autoaren barruan maskara eraman behar dut? 

 • Ez da beharrezkoa autoan bakarrik edo bizilagunekin bidaiatzen bazara. Beste edozein kasutan, bada derrigorrezkoa

Kirola edo jarduera fisikoa aire zabalean egitean, maskara eraman behar dut? 

 • Kirola edo jarduera fisikoa aire zabalean bada eta banakakoa bada, 21/2020 EDko 6.2 artikuluan ezarritakoa aplikatzen da. Kirola edo jarduera fisikoa baldintza horietan egiten denean, ez da beharrezkoa maskara erabiltzea; hala ere, Osasun Sailak intentsitate baxuarekin eta herrigunean egiten bada erabiltzea gomendatzen du, esaterako, paseatzera irtetean.

6 urtetik gorako umeak, parkean, plazan eta antzekoetan jolasten ari direnean, maskara eraman behar dute?

 • Nahiz eta deserosoa izan daitekeen maskara jantzita jolastea, derrigorrean erabili behar dute. Jolasa dela ulertzen da, eta ez hainbeste jarduera fisiko trinkoa.

Mendira noa, bakarrik. Maskara eraman behar dut? 

 • Ez, ez da beharrezkoa. Egoera horrekin parekatu beharko dira hemen deskribatu ez diren gainerakoak, baina banakako jarduerak direnak, aire zabalekoak eta beste pertsona batekin kontakturik eragiten ez dutenak.                       

Bidegorritik bizikletan noa lanera. Maskara beti? 

 • Aire zabaleko jarduera fisikoarekin parekatzen da. Herrigunetik joanez gero, intentsitatea baxuagoa denez, komeni da maskara erabiltzea.

Maskara erabiltzea errepidean edo herrigunetik kanpoko bidegorrietan bizikletan goazenean. Bizikletan herri-periferietako parkeetan.

 • Kirola aire zabalean eta banaka egiten bada, ez da maskararik eraman beharko, 21/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluak dakarren bezala.
 • Nolanahi ere, Osasun Sailak herrigunean kirola egiten bada hura erabiltzea gomendatzen du.
 • Bizikleta lanera joateko hartzen denean, aire zabaleko jarduera fisikoarekin parekatzen da, eta ez da derrigortzat jotzen maskara erabiltzea. Hala ere, intentsitatea txikiagoa denez, maskara erabiltzea gomendatzen da.

Gimnasio baten barruan, jarduera fisikoa maskara jantzita egin behar dut? 

 • Bai, nahitaezkoa da; izan ere, erabilera publikoko espazio itxiak dira, eta jendearentzako daude zabalik.
 • Jarduera fisiko biziko uneetan, maskara 21/2020 ELDaren 6.2 artikuluan ezarritako baldintzetan erabiltzea bateraezina denetan, ez da derrigorrezkoa izango hura erabiltzea. Kasu horietan, 2 metroko gutxieneko segurtasun-distantzia ziurtatu beharko da, bai eta aireztatzeko baldintza egokiak ere, eta une oro bete beharko da instalazio bakoitzaren protokoloetan ezarritakoa.

Taldeko kirola aire zabalean edo espazio itxietan

 • Maskararen erabilera derrigorrezkoa izango da, partidaren edo lehiaketaren unean edo jarduera fisiko biziaren uneetan izan ezik. Jarduera une horretan maskara 21/2020 ELDaren 6.2 artikuluan ezarritako baldintzetan erabiltzearekin bateraezina dela uler daiteke.

Derrigorrezkoa da maskara kirol-monitoreentzat, taldeko jarduerak egiten dituzten bitartean?

 • Bai, maskara erabili beharko dute. 21/2020 ELDaren 6.2 artikuluan ezarritako egoeretan kendu ahalko dute maskara.

Azken aldaketako data: