[FEMPA 2023]  Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak 2023

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2023rako laguntzea, 2021/1139 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2021eko uztailaren 7koa, Europako Itsas, Arrantza eta Akuikultura Funtsa (FEMPA) ezartzen duena.