[PREDOC]  2019-2020 ikasturtean Doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntza berrien eta laguntza-berritzeen deialdia.

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

Agindu honen xedea da doktore ez diren ikertzaileen doktoratu aurreko programako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea, eta, 2019-2020 ikasturterako doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programako laguntzen deialdia egitea. Deialdiak barne hartzen ditu bai laguntza berriak eta bai 2018-2019 ikasturterako emandako laguntza-berritzeak.