Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200502187 78/2005 DEKRETUA, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere Erakunde Autonomoetako lanpostuen zerrenda arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200501979 58/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legearen Erregelamendua onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200501476 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200500982 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 88 ZK., 2005/05/12) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200406397 9/2004 LEGEA, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200406104 8/2004 LEGEA, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200403888 108/2004 DEKRETUA, ekainaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak Interneten duen presentzia-eredua arautzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200402678 5/2004 LEGEA, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200401349 3/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200401207 1/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta honen Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 81tik 90ra ikusgai  [1. or. /  << ]9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana