Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201103369 133/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege Dekretuen bidez gauzatutako unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko Adminiztrazioa Euskal Autonomia Erkidegoari egindako zerbitzuen eskualdaketa, zerbitzu horiei atxikitako bitartekoak gehituz (erlijio-irakasleak). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201101771 2/2011 LEGEA, martxoaren 17koa, Ehizarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201100673 4/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201006090 277/2010 DEKRETUA, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko. (Huts-zuzenketa, EHAA 14ZK., 2014/01/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201005372 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201000750 24/2010 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200905094 80/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, askatasunaz gabetzeko neurriak betearazten dituzten EAEko ikastetxeei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200901939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen dekretua bigarrenez aldatzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200901524 49/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200900868 22/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
196 Aurkitutako elementuak, 61tik 70ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana